Funkcjonariusze opolskiej Krajowej Administracji Skarbowej zatrzymali transport mydła antybakteryjnego i środka do dezynfekcji, które miały być wywiezione poza granice Polski – poinformowała Izba Administracji Skarbowej w Opolu.

Izba Administracji Skarbowej w Opolu poinformowała, że w ostatnich dniach funkcjonariusze KAS zatrzymali do kontroli trzy transporty pod kątem wywozu towarów zagrożonych brakiem dostępności w czasie epidemii. W zatrzymanych pojazdach znajdowało się 1,6 tys. litrów alkoholu izopropylowego, mydło antybakteryjne i prawie cztery tony środka do dezynfekcji.

Transport alkoholu izopropylowego został dopuszczony do wywozu za granicę. W przypadku transportu mydła antybakteryjnego i środka do dezynfekcji kierujących pojazdami zawrócono na terytorium Rzeczypospolitej, gdyż nie przedstawili wymaganych prawem dokumentów.

Opolska KAS wyjaśniła, że w związku z obecną sytuacją epidemiczną wzrosło zapotrzebowania m.in. na środki odkażające i wymagane jest specjalne zawiadomienie o ich wywozie. Na podstawie rozporządzenia Ministerstwa Zdrowia z 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemicznego wywóz środków dezynfekujących wymaga zgłoszenia do właściwego miejscowo wojewody, co najmniej 24 godziny przed planowanym transportem.

ZOBACZ RÓWNIEŻ: Mazowsze: Będą ponowne badania pod kątem koronawirusa w Domu Pomocy Społecznej w Niedybalu