Afryka wciąż może powstrzymać rozwijanie się pandemii Covid-19 - powiedział ekspert Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) Mike Ryan. Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) zaapelował o szybkie międzynarodowe wsparcie krajów kontynentu w walce z koronawirusem.


"Wierzę, że kraje afrykańskie mogą osiągnąć znacznie więcej, niż spodziewają się tego ludzie z zewnątrz" - oświadczył Ryan w Genewie na wirtualnym briefingu WHO.

Wcześniej Komisja Gospodarcza ONZ ds. Afryki wyraziła opinię, że pandemia prawdopodobnie zabije co najmniej 300 tys. Afrykanów i grozi zepchnięciem 29 mln ludzi w skrajne ubóstwo.

Z kolei dyrektor wykonawcza MFW Kristalina Georgiewa powiedziała na forum ONZ, że kontynent afrykański nie ma wystarczających zasobów i możliwości zapewnienia opieki zdrowotnej, aby poradzić sobie z pandemią i potrzebuje co najmniej 114 miliardów dolarów na pokrycie pilnych potrzeb fiskalnych.

Nawet przy międzynarodowym wsparciu krajom afrykańskim zabraknie około 44 miliardów dolarów - powiedziała Georgiewa podczas konferencji, która odbyła się podczas wiosennego spotkania Banku Światowego i MFW.

Przedstawiciele MFW i BŚ poinformowali, że oficjalni wierzyciele wydzielili w 2020 roku dla Afryki kwotę 57 mld USD w pożyczkach i dotacjach, aby wspomóc kontynent w odbudowie po pandemii.

We wspólnym oświadczeniu wydanym po wideokonferencji z przywódcami afrykańskimi Bank Światowy i MFW stwierdzili, że każda z instytucji wyasygnuje po ponad 18 miliardów dolarów dla afrykańskich krajów na służbę zdrowia, wspieranie osób biednych i podatnych na zagrożenia oraz utrzymanie gospodarek na powierzchni po najgorszym od lat 30. XX wieku spowolnieniu gospodarczym.

Sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres zaapelował w Waszyngtonie na tej samej konferencji do wierzycieli, aby wstrzymali wszystkim krajom rozwijającym się, nie tylko najbiedniejszym, spłatę zadłużenia. Podkreślił, że wiele z nich przeżywa trudności z powodu wzrostu zadłużenia, spowodowanego globalną recesją na skutek pandemii.

Guterres dodał, że kontynent afrykański potrzebuje ponad 200 mld dolarów, aby móc zareagować na pandemię i złagodzić jej skutki gospodarcze.