W październiku mają się pojawić na unijnym rynku zatwierdzone leki przeciw Covid-19. Unijna komisarz ds. zdrowia Stella Kyriakides przedstawiła strategię rozwoju środków terapeutycznych. Ma ona uzupełnić strategię szczepień przeciw Covid-19.

W przyszłym miesiącu Komisja Europejska ma przedstawić pięć najbardziej obiecujących leków przeciw Covid-19, które zostaną wybrane do wspólnych unijnych zakupów. Jak ujawniła unijna komisarz, jest spore zainteresowanie wśród krajów UE tymi zakupami.

Do października mają zostać dopuszczone co najmniej trzy leki i ewentualnie dwa kolejne do końca roku. Pacjenci w Europie i na całym świecie powinni mieć dostęp do światowej klasy leków przeciwko Covid-19. Dlatego też wytyczyliśmy bardzo jasny cel: do października opracujemy i zatwierdzimy trzy nowe skuteczne środki terapeutyczne przeciwko Covid-19, które mogą zmienić przebieg tej choroby - powiedziała Kyriakides.

Jak przyznał w rozmowie z RMF FM rzecznik KE, jednym z preparatów jest lek oparty o przeciwciała monoklonalne. Kontrakty KE zamierza podpisać do końca roku. Dzięki procedurom o krótszych terminach administracyjnych zapewniony zostanie szybszy dostęp do leków - przekazał rzecznik KE.

Bruksela uważa, że leki przeciw Covid-19 zostały "nieco zapomniane". Najwięcej mówi się o szczepionkach -  a leki są także niezbędne do powstrzymania pandemii - powiedział RMF FM rzecznik KE. Bruksela przeznacza więc 90 mln euro na przyspieszenie badań naukowych.

Oto zaprezentowane dzisiaj nowe działania w sprawie leków:

  •      Badania naukowe, rozwój i innowacje.
  •      Na badania populacyjne i kliniczne nad związkami między czynnikami ryzyka a efektami zdrowotnymi przeznaczonych zostanie 90 mln euro. Wyniki tych badań wpłyną na rozwój polityki zdrowia publicznego i zarządzania klinicznego, w tym w odniesieniu do pacjentów z długim przebiegiem Covid-19.
  •      Do lipca tego roku powołany zostanie "stymulator innowacyjnych środków terapeutycznych" mający za zadanie wspierać najbardziej obiecujące środki terapeutyczne - od badań przedklinicznych po dopuszczenie do obrotu. Będzie on działał w oparciu o bieżące inicjatywy i inwestycje w rozwój środków terapeutycznych w ścisłej współpracy z unijnym urzędem ds. gotowości i reagowania na wypadek stanu zagrożenia zdrowia (HERA) w zakresie identyfikacji środków terapeutycznych. Zapewni zatem koordynację wszystkich projektów badawczych dotyczących środków terapeutycznych przeciwko Covid-19, pobudzając innowacje i rozwój tych środków.
  •      Dostęp do badań klinicznych i ich szybkie zatwierdzanie.
  •      W ramach Programu UE dla zdrowia 5 mln euro zostanie zainwestowane w generowanie lepszych, wysokiej jakości danych dotyczących bezpieczeństwa w badaniach klinicznych. Pomogą one uzyskać solidne wyniki w odpowiednim czasie.
  •      Kraje UE uzyskają wsparcie finansowe w wysokości 2 mln euro na przeprowadzenie uproszczonych i skoordynowanych ocen, aby ułatwić zatwierdzanie badań klinicznych w ramach programu prac na 2021 r. Programu UE dla zdrowia.
  •      Poszukiwane będą rozwiązania wspierające podmioty opracowujące środki terapeutyczne w budowaniu zdolności do produkcji wysokiej jakości materiału do badań klinicznych.
  •      Poszukiwanie potencjalnych środków terapeutycznych.
  •      5 mln euro zostanie zainwestowane w identyfikację środków terapeutycznych i metod diagnostycznych w celu analizy faz rozwoju, zdolności produkcyjnych i łańcuchów dostaw, w tym ewentualnych wąskich gardeł.
  •      Ustanowiony zostanie szerszy zestaw 10 potencjalnych środków terapeutycznych przeciwko Covid-19, a do czerwca tego roku wskazanych zostanie pięć najbardziej obiecujących środków terapeutycznych.

Opracowanie: