Jak informuje CKE wyniki egzaminów ósmoklasisty mają być znane 2 lipca. Z kolei 9 lipca uczniowie będą mogli odebrać zaświadczenia o wynikach niezbędne w procesie rekrutacji do szkoły średniej.

Wyniki - podobnie jak w ubiegłych latach - będzie można sprawdzić w internecie na stronach internetowych Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych. Zostaną opublikowane 2 lipca 2021 roku w systemie ZIU (SIOEO) od godziny 10.

Uczniowie logują się do systemu za pomocą numeru PESEL oraz hasła otrzymanego w szkole. Po wpisaniu identyfikatora i hasła wyświetli się strona z danymi osobowymi ucznia. To właśnie tam znajdą się wyniki z poszczególnych egzaminów.

Egzamin ósmoklasisty odbył się w tym roku później - od 25 do 27 maja - ze względu na naukę zdalną i pandemię koronawirusa.

Co się zmieniło?

W tym roku w związku z epidemią Covid-19 i koniecznością prowadzenia przez wiele miesięcy edukacji zdalnej egzamin ósmoklasisty został  przeprowadzony na podstawie wymagań egzaminacyjnych, które zostały ogłoszone w grudniu ub.r., a nie jak w ubiegłych latach na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej.


Prace ósmoklasistów zostały sprawdzone przez egzaminatorów, a wyniki przysłane do szkół przez okręgowe komisje egzaminacyjne. Ogólnopolskie wyniki egzaminu ósmoklasisty będą ogłoszone 2 lipca. Tego samego dnia swoje wyniki poznają uczniowie. Zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty uczniowie otrzymają 9 lipca.

Wynik egzaminu wpływa na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadpodstawowej.