Dziś Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikuje wyniki tegorocznego egzaminu ósmoklasisty. I choć egzaminu ósmoklasisty - w przeciwieństwie do matury - nie można nie zdać, to od jego wyników zależy, czy dzieci dostaną się do wymarzonych szkół ponadpodstawowych. Dowiedz się, w jaki sposób sprawdzić wyniki egzaminu ósmoklasisty.

Egzamin ósmoklasisty - kiedy wyniki i jak je sprawdzić?

CKE opublikuje wyniki tegorocznego egzaminu ósmoklasisty dziś o godz. 10 na stronie internetowej ziu.gov.pl. Aby się zalogować na swoje konto, uczeń musi mieć login i hasło, które otrzymał od dyrektora swojej szkoły.

Z kolei zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty zostaną przesłane do każdej szkoły do 6 lipca. I właśnie w czwartek, 6 lipca, dokumenty zostaną przekazane zdającym.

Rekrutacja do liceum/technikum. Ile punktów można uzyskać maksymalnie?

W rekrutacji do liceum lub technikum uczniowie mogą uzyskać maksymalnie 200 pkt:

  • 100 pkt za oceny na świadectwie ze szkoły podstawowej i dodatkowe osiągnięć;
  • 100 pkt za wyniki egzaminów.

Zasady obliczania punktów przy rekrutacji do liceów i techników określone zostały w rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z 18 listopada 2022 r. (rozporządzenie MEiN w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów).

Informacje o rekrutacji do szkół ponadpodstawowych znajdziesz w RMF24.pl w raporcie Egzamin ósmoklasisty 2023. Kliknij, aby przeczytać>>>

Jak przeliczać punkty z egzaminów dla ósmoklasistów? Jak uzyskać 100 pkt?

Na koniec podstawówki uczniowie zdawać będą trzy egzaminy pisemne: z języka polskiego, matematyki i języka obcego. Egzaminy z tych przedmiotów odbędą się w dniach 23-25 maja 2023 r.

Z egzaminów pisemnych uczniowie mogą zdobyć maksymalnie:

  • 35 pkt - z języka polskiego;
  • 35 pkt - z matematyki;
  • 30 pkt - z języka obcego. 

Przelicznik wyniku procentowego z egzaminu na punktację w ramach rekrutacji do liceów i techników wygląda następująco:

  • wynik procentowy egzaminów z języka polskiego i matematyki mnoży się przez współczynnik 0,35;
  • wynik procentowy egzaminu z języka obcego nowożytnego mnoży się przez współczynnik 0,30.

Przykład:

Uczeń uzyskał z egzaminu pisemnego z matematyki 80 proc. Z przelicznika podanego w  rozporządzeniu MEiN wynika, że zdobędzie 28 pkt (80 x 0,35 = 28).

Na egzaminie z języka angielskiego uczennica zdobyła 90 proc., co przeliczone zostanie na 27 pkt w ramach rekrutacji (80 x  0,30 = 27).