Dziś drugi dzień świąt Bożego Narodzenia. Zapytaliśmy Polaków o czym rozmawiają przy świątecznym stole.

Najczęściej o zdrowiu (58 proc.), jedzeniu (55 proc.), rodzinnych sukcesach i osiągnięciach (45 proc.) oraz o swojej pracy (44 proc.) - pokazują badania Grupy RMF. 

Z badania wynika również, że osoby, które kultywują zwyczaj stawiania w domu świątecznej choinki, generalnie preferują żywe drzewka. Taką opcję woli aż 62 proc. osób i 50 proc. takie właśnie drzewko ma w domu. Sztuczną choinkę woli 20 proc. pytanych - ale będzie ją miało 43 proc. z nas.

Zapytaliśmy naszych słuchaczy, czy wiedzą, że radio RMF FM co roku rozdaje słuchaczom choinki na święta - pozytywnie odpowiedziało aż 87 proc. respondentów.

Aż 83 proc. osób deklaruje, że składa życzenia świąteczne także tym, których osobiście nie spotka w święta. W jaki sposób to robią? Najczęściej podczas rozmowy telefonicznej (67 proc.), SMS-em (63 proc.) oraz przez portal społecznościowy i komunikator (45 proc.). Swoich zwolenników ciągle mają także tradycyjne świąteczne kartki pocztowe (26 proc.).

Świąteczne Polaków rozmowy

Tych, którzy będą uczestniczyć w rodzinnych spotkaniach w święta, zapytaliśmy, jakie tematy będą poruszali. Najczęściej będziemy rozmawiali o zdrowiu (58 proc.), jedzeniu (55 proc.), rodzinnych sukcesach i osiągnięciach (45 proc.) oraz o swojej pracy (44 proc.).

Stosunkowo często w rozmowach będą przewijały się także tematy polityczne, tak polityki krajowej (39 proc.), jak i zagranicznej (13 proc.). Będziemy rozmawiali o trwających konfliktach zbrojnych - wojnie w Ukrainie (19 proc.) oraz w Strefie Gazy (8 proc.).

* Uwaga, z powodu zaokrągleń lub możliwości podania więcej niż 1 odpowiedzi wyniki mogą nie sumować się do 100%.

Badanie własne Grupy RMF zostało poświęcone zwyczajom obchodzenia świąt Bożego Narodzenia. Zrealizowano je w dniach 29.11-12.12.2023. Wywiady przeprowadzono techniką wywiadu internetowego CAWI z osobami w wieku 18+ lat, które deklarowały słuchanie stacji Grupy RMF.