Czasowe zmiany organizacji ruchu w Lublinie. Do 5 listopada czekają was zmiany. Jakie? Sprawdźcie


Cmentarz przy ul. Droga Męczenników Majdanka

1. ul. Cmentarna

W celu ułatwienia dojazdu do cmentarza w dniach do 5 listopada (rano) wprowadza się zmianę w organizacji ruchu. Na ul. Cmentarnej zostanie wprowadzony jeden kierunek ruchu od ul. Droga Męczenników Majdanka w stronę cmentarza. Po obu stronach ulicy będą obowiązywały znaki B-36 „zakaz zatrzymywania się” z tabliczkami T-24. Po obu stronach (na odcinku równoległym do cmentarza) zostaną ustawione tablice kierujące U-21 umożliwiające rozciągnięcie taśmy biało-czerwonej, aby fizycznie wyeliminować postój pojazdów na chodniku. Wyjazd pojazdów odbywać się będzie drogą gruntową utwardzoną jednokierunkową (za kamieniarzami) do Ronda im. Janusza Krupskiego.

2. ul. Droga Męczenników Majdanka

Zmiany na ul. Droga Męczenników Majdanka (dwa pasy w stronę cmentarza) zostaną wprowadzone 31.10.2018 r. po godz. 16.00. Na ul. Droga Męczenników Majdanka za skrzyżowaniem z ul. Hanki Ordonówny do ul. Grenadierów środkowy pas ruchu zostanie przeznaczony do jazdy na wprost. Prawy pas zostanie przeznaczone do skrętu w prawo na teren Muzeum na Majdanku. Tablica F-22 na żółtym tle pokaże „Felin – prosto, Parking Muzeum w prawo”. Zostaną wprowadzone zakazy skrętu w lewo w ul. Hanki Ordonówny (jadąc od centrum) i na teren Muzeum na Majdanku (jadąc od strony Felina). Na rondzie im. Janusza Krupskiego 31.10.2018 r. zostanie ustawiony zakaz skrętu w lewo. Pojazdy wyjeżdżające spod cmentarza do centrum będą kierowane przez ul. Dekutowskiego do al. Witosa.

Sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu Droga Męczenników Majdanka z ul. Hanki Ordonówny zostanie wyłączona na puls w dniach 31.10.2018 (po południu) do 2.11.2018 r. rano.

W związku z przebudową skrzyżowania Droga Męczenników Majdanka – Sulisławicka – Grabskiego oraz planowanym zakończeniem prac na koniec miesiąca października, w dniu 26.10.2018 r. zostanie dopuszczony przejazd ul. Droga Męczenników Majdanka dla wszystkich użytkowników dróg. Wloty ul. Sulisławickiej i ul. Grabskiego nadal będą zamknięte.

Sygnalizacja świetlna nie będzie włączona na kolor, również na przejściu dla pieszych (między Krańcową a Sulisławicką) nie będzie włączona sygnalizacja świetlna.

Sygnalizacja świetlna na ul. Krańcowej na przejściu dla pieszych przy targu będzie wyłączona na puls w dniu 31.10.2018 r. wieczorem do 2.11.2018 rano.

Na przystanku komunikacji miejskiej „Majdanek – pomnik 01” po stronie Muzeum na Majdanku przy ul. Hanki Ordonówny w dniu 1 listopada Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie wywiesi informacje dla pasażerów odnośnie jego funkcjonowania.

Funkcjonariusze będą kierować ruchem w godzinach jego największego nasilenia. Policja apeluje się o parkowanie pojazdów na parkingach przed cmentarzem, na terenie  Państwowego Muzeum na Majdanku, na terenie dawnego Polmozbytu ul. Droga Męczenników Majdanka 74, na ul. Dobrzańskiego (parkingi przy Lubelskim Parku Naukowo -Technologicznym) oraz w innych dozwolonych miejscach wokół cmentarza.

Dotyczy: cmentarza przy ul. Lipowej

W dniach od 26.10.2018 r. do 5.11.2018 r. (rano) parking pod cmentarzem zostanie przysłonięty. Miejsca zostaną przeznaczone na handel zgodnie z decyzjami na zajęcie pasa drogowego.

Od 31.10 do 2.11.2018 r. (rano) na ul. Ofiar Katynia zatoka postojowa przy CHR Lublin Plaza zostanie oznakowana dla pojazdów osób niepełnosprawnych.

W dniu 1 listopada (czwartek) czynny będzie od godz. 7.00 do 21.00 bezpłatny parking podziemny pod obiektem CHR Lublin Plaza. Wjazd i wyjazd możliwy będzie zarówno od ul. Ofiar Katynia jak i ul. Obrońców Pokoju. Dwupoziomowy parking będzie dostępny dla ok. 670 pojazdów. Szlabany wjazdowe i wyjazdowe będą podniesione.

W celu wykorzystania dodatkowych miejsc postojowych w dniach od 31 października do 2 listopada (rano) zostaną przysłonięte znaki B-36 „zakaz zatrzymywania się” na ul. Głębokiej od ul. Narutowicza do ul. Raabego. Umożliwi to postój pojazdów wzdłuż tej ulicy.

Dotyczy: cmentarza przy ul. Pszczelej

W dniu 1.11.2018 na ul. Pszczelej na odcinku od torów kolejowych do ul. Kukułczej zostanie wprowadzony jeden kierunek w celu uzyskania dodatkowych miejsc postojowych. Powrót spod cmentarza będzie się odbywał ulicami: Kukułczą, Letniskową do ul. Krężnickiej.

Linia nr 78 – zostanie wydłużona przez Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie do pętli przy ul. Romera.

Dotyczy: cmentarza przy ul. Bełżyckiej

W dniu 1.11.2018 na ul. Bełżyckiej w celu usprawnienia ruchu zostanie wprowadzony jeden kierunek od strony kościoła w Konopnicy do cmentarza. Wyjazd w stronę al. Kraśnickiej będzie się odbywał ul. Folwarczną, która również zostanie oznakowana jako jednokierunkowa.


Źródło: Zarząd dróg i mostów w Lublinie