W dniach od 31 października do 2 listopada w rejonie bydgoskich cmentarzy zostaną wprowadzone zmiany w dotychczas obowiązującej organizacji ruchu. Sprawdźcie utrudnienia!

Cmentarz przy ul. Kcyńskiej

Od dnia 31 października, od godz. 20:00 do 2 października do godz. 01:00 wprowadzony zostanie ruch jednokierunkowy na ul. Łabiszyńskiej (dopuszczony kierunek ruchu Szubińska-Kcyńska); na ul. Kcyńskiej (odcinek od skrzyżowania z ul. Łabiszyńską do skrzyżowania z ul. Żwirki i Wigury, dopuszczony kierunek ruchu Łabiszyńska-Żwirki i Wigury z wyjazdem na ul. Żwirki i Wigury wyłącznie w kierunku ul. Szubińskiej); na ul. Kcyńskiej (odcinek od skrzyżowania z ul. Łabiszyńską do skrzyżowania z ul. Gnieźnieńską, dopuszczony kierunek ruchu Łabiszyńska-Gnieźnieńska);

Cmentarz przy ul. Jaskółczej

Od dnia 31 października, od godz. 20:00 do 2 października do godz. 01:00 wprowadzony zostanie ruch jednokierunkowy na ul. Jaskółczej (odcinek pomiędzy skrzyżowaniem z ul. Żwirki i Wigury a skrzyżowaniem z ul. Gnieźnieńską; dopuszczony kierunek ruchu Żwirki i Wigury-Gnieźnieńska).

Wprowadzony zostanie także zakazu zatrzymywania się na ul. Jaskółczej (po stronie północnej).

Cmentarz przy ul. Chojnickiej

Od dnia 31 października, od godz. 20:00 do 2 października do godz. 01:00 wprowadzony zostanie zakazu zatrzymywania się na ul. Wiejskiej (po obu stronach jezdni, odcinek od skrzyżowania z ul. Chełmżyńską do skrzyżowania z ul. Deszczową)


Cmentarz przy ul. Toruńskiej

Od dnia 31 października, od godz. 20:00 do 2 października do godz. 01:00 wprowadzony zostanie zakaz zatrzymywania się na ul. Spokojnej bez obowiązujących odstępstw (po stronie zachodniej), oraz na ul. Władysława Bełzy (po stronie południowej, odcinek od skrzyżowania z ul. Cienistą do skrzyżowania z ul. Spokojną).

Cmentarz przy ul. Artyleryjskiej i ul. Ludwikowo

Etap I

- utrzymane zostaną znaki zakazu zatrzymywania się na ul. Artyleryjskiej;

- czasowo zlikwidowana zostanie ścieżka rowerowa na ul. Pileckiego, ul. Artyleryjskiej, ul. Zaświat i ul. Zygmunta Augusta i wprowadzone zostaną rozwiązania zastępcze, regulujące ruch rowerowy w obrębie cmentarzy;

- wprowadzony zostanie ruch jednokierunkowy na ul. Rynkowskiej (dopuszczony kierunek ruchu Pileckiego-droga wzdłuż bocznicy kolejowej);

- wprowadzony zostanie zakaz zatrzymywania się na ul. Rynkowskiej (po stronie zachodniej na odcinku od skrzyżowania z ul. Pileckiego do wjazdu do cmentarza, po stronie wschodniej od wjazdu do cmentarza do drogi wzdłuż bocznicy kolejowej);

- wprowadzony zostanie zakazu postoju (po stronie wschodniej od końca oznakowania poziomego w postaci linii podwójnej ciągłej do wjazdu do cmentarza); wyznaczone zostaną miejsca parkingowe na ul. Rynkowskiej ze sposobem parkowania równolegle do krawężnika (odcinek od wjazdu do cmentarza do drogi wzdłuż bocznicy kolejowej);

- wyznaczony zostanie jednokierunkowy objazdu lasem dla pojazdów wyjeżdżających z obszaru przy cmentarzu przy ul. Rynkowskiej;

- wprowadzony zostanie zakaz zatrzymywania się (po obu stronach jezdni) na drodze wzdłuż bocznicy kolejowej (wzdłuż północnego wygrodzenia cmentarza); na ul. Ludwikowo (po obu stronach jezdni, odcinek od łącznika przy cmentarzu do tymczasowego parkingu);

- wyłączony z ruchu zostanie odcinek ul. Ludwikowo od łącznika przy cmentarzu do wjazdu do PESY;

- wyznaczony zostanie tymczasowy parking w okolicy północnej bramy cmentarza;

Etap II

- przywrócony zostanie ruch dwukierunkowy na ul. Rynkowskiej;

- utrzymane zostaną znaki zakazu zatrzymywania się na ul. Rynkowskiej (po stronie zachodniej na odcinku od skrzyżowania z ul. Pileckiego do wjazdu do cmentarza, po stronie wschodniej od wjazdu do cmentarza do drogi wzdłuż bocznicy kolejowej);

- utrzymane zostaną znaki zakazu postoju (po stronie wschodniej od końca oznakowania poziomego w postaci linii podwójnej ciągłej do wjazdu do cmentarza);

- utrzymane zostaną znaki zakazu zatrzymywania się (po obu stronach jezdni) na drodze wzdłuż bocznicy kolejowej (wzdłuż północnego wygrodzenia cmentarza);

- utrzymane zostaną znaki zakazu zatrzymywania się na ul. Ludwikowo (po obu stronach jezdni, odcinek od łącznika przy cmentarzu do tymczasowego parkingu);

- wprowadzony zostanie zakazu zatrzymywania się po obu stronach ul. Ludwikowo od łącznika przy cmentarzu do wjazdu do PESY;

- utrzymany zostanie tymczasowy parking w okolicy północnej bramy cmentarza;

W Bydgoszczy w dniach od 30 października do 2 listopada wprowadzone zostaną zmiany w kursowaniu komunikacji miejskiej. Szczegółowe informacje znajdziecie TUTAJ

ZDMiKP Bydgoszcz