Stowarzyszenie Prokuratorów Lex Super Omnia krytykuje Zbigniewa Ziobrę za wypowiedź, w której strofował krakowskich śledczych. Chodzi o stwierdzenie, że "muszą się nauczyć prawa", które padło na antenie RMF FM w reakcji na alarmującą uchwałę krakowskich prokuratorów: śledczy stwierdzili w niej, że ich niezależność jest pozaprawnie ograniczana. "Treść uchwały (…) odzwierciedla zaniepokojenie wielu środowisk" - czytamy w oświadczeniu Lex Super Omnia.

Stowarzyszenie zaznacza w oświadczeniu, że "z aprobatą przyjmuje stanowisko Zgromadzenia Prokuratorów w Prokuraturze Regionalnej w Krakowie" i "jednocześnie z dezaprobatą przyjmuje wypowiedź Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobry z dnia 16 maja 2019 roku dezawuującą środowisko prokuratorów (...), a także podważającą prawne doświadczenie, wiedzę i umiejętności uczestników Zgromadzenia (...)".

Podkreślamy, iż treść uchwały (...) odzwierciedla zaniepokojenie wielu środowisk, w tym Stowarzyszenia Prokuratorów Lex Super Omnia, aktualnym stanem funkcjonowania prokuratury, sposobem zarządzania prokuraturą i lekceważeniem głosu prokuratorów i pracowników prokuratury - czytamy w oświadczeniu Lex Super Omnia.

Wzywamy Prokuratora Generalnego do wsłuchania się w niezależny głos samorządu prokuratorskiego (...) i do potraktowania sygnalizowanych w uchwale problemów jako elementu w dyskusji na temat funkcjonowania prokuratury w demokratycznym państwie prawnym - podsumowują członkowie Stowarzyszenia.

Prokuratorzy alarmują, minister Ziobro odpowiada: "Muszą się nauczyć prawa"

O sprawie dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada po raz pierwszy informował w środę: ujawnił, że Zgromadzenie Prokuratorów Prokuratury Regionalnej w Krakowie jednogłośnie przyjęło uchwałę, w której m.in. alarmowało o pozaprawnym ograniczaniu ich niezależności.

Zwracało również uwagę na brak rozwiązania problemu wynagradzania urzędników i pracowników prokuratur, brak działań, które miałyby poprawić sytuację kadrową, a także na pogarszające się wyniki pracy prokuratur i piętrzące się zaległości w rozpatrywaniu spraw.

Nasz głos to poważne ostrzeżenie dla szefostwa prokuratorów w całym kraju, które musi być wzięte pod uwagę - mówił wówczas naszemu reporterowi jeden z delegatów Zgromadzenia.

Dzień później do sprawy odniósł się w rozmowie z dziennikarzem RMF FM Patrykiem Michalskim minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro.

Muszą się nauczyć prawa mówił o prokuratorach z Krakowa.

To na pewno jest dla nas wniosek, żeby przyglądać się sytuacji w Prokuraturze Regionalnej i Okręgowej w Krakowie. I na pewno tak się stanie - zapowiedział.

Prokuratura jest instytucją hierarchiczną, jest hierarchiczne podporządkowanie, w związku z tym prokurator przełożony ma prawo wydać polecenie, również ma prawo przeprowadzić każdą czynność procesową, która jest właściwa podrzędnemu prokuratorowi - zaznaczył Ziobro.

Jak ktoś nie chce prawa respektować, to musi liczyć na zmianę sytuacji politycznej w Polsce i na zmianę obowiązującego w polskiej prokuraturze prawa - podsumował minister.