Niestety, koniec naszej kadencji przypada na czas, w którym ponad 30-letni dorobek Trybunału Konstytucyjnego w dużej mierze został zakwestionowany i zaprzepaszczony - piszą dziś sędziowie TK - już w stanie spoczynku. Profesorowie Piotr Tuleja i Marek Zubik stwierdzają, że obecny Trybunał nie jest w stanie stać na straży demokratycznego państwa prawa.

Sędziowie, którzy zakończyli wczoraj 9-letnie kadencje w TK, wystosowali z tej okazji oświadczenie, przypominające ostatnie lata, jak go nazywają "kryzysu konstytucyjnego".

Stwierdzają, że Trybunał został wykorzystany przez polityków jako kolejny organ, służący realizacji bieżącej polityki. Przypominają też swoją własną pozycję w Trybunale: wraz z sędzią Rymarem zostali właściwie odsunięci od działalności orzeczniczej przez złożony w TK wniosek Prokuratora Generalnego. Zbigniew Ziobro w styczniu 2017 zakwestionował ich wybór przez Sejm, co dało podstawę do wyłączania ich ze składów rozpatrujących kierowane do TK sprawy. W efekcie sędziowie Rymar, Zubik i Tuleja jako sędziowie Trybunału ostatnie decyzje podjęli w grudniu 2016.

Odchodzący sędziowie zwrócili też uwagę na osłabienie korpusu prawniczego Trybunału. Profesorowie Tuleja i Zubik stwierdzają także, że pogłębianie się kryzysu konstytucyjnego i podważenie podstawowych zasad państwa prawa prowadzi obecnie do chaosu prawnego.

Poniżej publikujemy dzisiejsze oświadczenie:
Opracowanie: