Były rzecznik Krajowej Rady Sądownictwa reaguje na słowa jej obecnego szefa Leszka Mazura, który stwierdził, że Rada ma wątpliwości formalne co do oświadczenia lustracyjnego krakowskiego sędziego. Urodzony w 1970 roku Waldemar Żurek twierdzi, że ani w podstawówce, ani w liceum nie współpracował z organami bezpieczeństwa PRL. Na dowód załącza swoje komunijne zdjęcie.

Waldemar Żurek, sędzia Sądu Okręgowego w Krakowie, złożył w KRS swoją kandydaturę w trwającym właśnie konkursie na sędziego Sądu Najwyższego.

W ostatnich dniach szef Rady twierdził publicznie, że jej członkowie mają wątpliwości związane z niewłaściwą formą oświadczenia lustracyjnego. Podobne zastrzeżenia dotyczyły też 6 innych z 25 ogółem zgłoszonych kandydatów.

Ostatecznie Rada zdecydowała, że wszystkie kandydatury uznaje za formalnie poprawne.

Sędzia Żurek, znany z bardzo krytycznego podejścia do reformy sądownictwa i obecnego składu KRS (z wzajemnością - wiceprzewodniczący Wiesław Johann publicznie radził następcy Żurka na stanowisku rzecznika "przetarcie po nim fotela"), wydał dziś zamieszczone poniżej oświadczenie, opatrzone dodatkiem - swoim zdjęciem z czasów PRL:

"Oświadczenie

W związku z wystąpieniem prasowym pana sędziego Leszka Mazura, Przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa, z dnia 16 października 2018 r., z którego wynika, iż nie wie, czy prawidłowo złożyłem wniosek wraz z wymaganymi załącznikami w zakresie oświadczenia lustracyjnego, przypominam, iż oświadczenie lustracyjne do Krajowej Rady Sądownictwa złożyłem już w 2007 r.

Jeśli Pan Przewodniczący Leszek Mazur ma wątpliwości co do mojej postawy w czasach PRL, to przypominam, że z końcem tamtego ustroju kończyłem liceum i miałem wtedy 19 lat. Zarówno w szkole podstawowej, jak i później nie współpracowałem z organami bezpieczeństwa PRL, o czym mogą zaświadczyć zarówno moi nauczyciele, jak i koledzy z klasy. Na dowód czego załączam również zdjęcie z tamtego okresu.

Informuję równocześnie, że dziś złożyłem do Krajowej Rady Sądownictwa ponowne oświadczenie lustracyjne.

Waldemar Żurek"


(az, e)