"Pani Prezes nie zmienia stanowiska. Stoi na stanowisku, że jej kadencja wyznaczona została wiadomo do kiedy przez Konstytucję. Zamierza udać się na urlop - dzisiejszy dzień to był ostatni dzień jej urzędowania przed urlopem. Od poniedziałku będzie na urlopie. Nie wiem, kiedy się skończy" - stwierdził rzecznik Sądu Najwyższego Michał Laskowski pytany o przyszlość prof. Małgorzaty Gersdorf. Jak dodał, według jego wiedzy, po 3 lipca Gersdorf nie podpisywała żadnych pism urzędowych. "Jej czynności to było prowadzenie kolegium SN, to były wizyty, rozmowy z różnymi sędziami, rozwiązywanie problemów natury organizacyjnej" - tłumaczył.


Obecnie w stanie czynnym - wliczając w to panią I Prezes Sądu Najwyższego - mamy 59 sędziów. Sędziów orzekających, wykonujących czynności orzecznicze jest 55 - poinformował Laskowski. Obok pani prezes mamy jeszcze 3 sędziów, którzy złożyli oświadczenia różnej treści - z powołaniem się na Konstytucję i te oświadczenia zostały skierowane do Krajowej Rady Sądownictwa. Do czasu ich rozpoznania przez prezydenta, ustosunkowania się, zakończenia tej procedury, pozostają nadal sędziami. Nie są im wyznaczane rozprawy i posiedzenia, nie wydają orzeczeń - dodał. 

Pytany o pisma od prezydenta Andrzeja Dudy, w których zawiadomił on część sędziów o przejściu w stan spoczynku, Laskowski stwierdził: "Można różnie interpretować poprawność, zasadność prawną tych dokumentów". Jeśli ktoś będzie chciał wykorzystywać jakieś środki prawne to będą to musieli robić indywidualnie sędziowie, których te dokumenty dotyczą - zastrzegł. 


Jak wyjaśnił Laskowski, listy od prezydenta do sędziów dot. przejścia w stan spoczynku wysłano do Sądu Najwyższego. One przyszły wczoraj, w jednej paczce - opisywał. Nie zostały wczoraj otwarte, bo były adresowane wprost do rąk własnych pana Prezesa Iwulskiego i ręce własne pana Prezesa Iwulskiego dzisiaj tę paczkę otworzyły - dodał rzecznik SN. 

Laskowski poinformował też, że w piątek w Sądzie Najwyższym odbyły się dwie wizyty. Jedna przedstawicieli Amnesty International z sekretarzem generalnym tej organizacji, druga - to była delegacja organizacji sądowniczych "o zasięgu" europejskim - z prezydentem Europejskiej Sieci Rad Sądowniczych, przewodniczącym Sieci Pierwszych Prezesów Sądów Najwyższych UE i przedstawicielem Rady Konsultacyjnej Sędziów Europejskich przy Radzie Europy.