Prokurator krajowy Bogdan Święczkowski zwrócił się do I Prezes Sądu Najwyższego prof. Małgorzaty Gersdorf z żądaniem wyjaśnień ws. zawieszenia Izby Dyscyplinarnej SN - taką informację przekazała rzeczniczka Prokuratury Krajowej prok. Ewa Bialik. Chodzi o zarządzenie I Prezes SN z 20 kwietnia, którym prof. Gersdorf zawiesiła działanie Izby Dyscyplinarnej i zakazała przekazywania jej spraw z zakresu postępowań dyscyplinarnych.

I Prezes Sądu Najwyższego podkreślała, że zarządzeniem z 20 kwietnia realizuje tymczasowo postanowienie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który zarządził zawieszenie Izby Dyscyplinarnej.

Zamrożenie Izby Dyscyplinarnej SN to pokłosie skargi Komisji Europejskiej do TSUE z października 2019: KE przekonuje w niej, że nowy polski system środków dyscyplinarnych nie zapewnia niezależności i bezstronności Izby Dyscyplinarnej.

Do momentu wydania przez TSUE orzeczenia w tej sprawie obowiązywać będą środki zabezpieczające, ogłoszone przez Trybunał 8 kwietnia: Polska została zobowiązana do natychmiastowego zawieszenia działania Izby Dyscyplinarnej SN w sprawach dyscyplinarnych sędziów.

7-stronicowe zarządzenie I Prezes Sądu Najwyższego z poniedziałku stwierdza m.in., że z dniem 8 kwietnia - kiedy zapadło postanowienie TSUE - doszło do zawieszenia praw Izby Dyscyplinarnej, zawieszenia działań kierującego nią prezesa i ustanowienia zakazu przekazywania do niej spraw z obszaru jej działania - a wszystko to do czasu wydania przez TSUE ostatecznego wyroku ws. skargi Komisji Europejskiej.

W kolejnych punktach dokumentu prof. Małgorzata Gersdorf zarządza rozdzielenie kompetencji i wpływających do Izby Dyscyplinarnej spraw pomiędzy Izbę Karną oraz Izbę Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego, a pracownikom Biura Podawczego zakazuje rejestrowania spraw kierowanych do Izby Dyscyplinarnej.

Tym samym na dokładnie 10 dni przed upływem swojej kadencji na stanowisku I Prezes Sądu Najwyższego prof. Małgorzata Gersdorf - wykonując wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE - sparaliżowała działanie Izby Dyscyplinarnej SN.

Prokurator krajowy żąda pilnych wyjaśnień. "Wymaga tego ochrona praworządności"

W piątek - o czym jako pierwszy poinformował portal tvp.info i co oficjalnie potwierdziła rzeczniczka Prokuratury Krajowej prok. Ewa Bialik - prokurator krajowy Bogdan Święczkowski skierował do I Prezes SN pismo z żądaniem wyjaśnień ws. zawieszenia Izby Dyscyplinarnej.

Fakt wpłynięcia do Sądu Najwyższego takiego pisma potwierdził rzecznik prasowy SN sędzia Michał Laskowski.

Jak przekazał, prokurator krajowy zażądał w dokumencie "udzielenia pisemnych wyjaśnień dotyczących formalno-prawnych i faktycznych podstaw wydania przez I prezesa SN" zarządzenia z 20 kwietnia "w zakresie dotyczącym rozpoznawania spraw prokuratorów i przedstawicieli innych zawodów prawniczych".

Prok. Święczkowski uzasadniał - jak podał rzecznik SN - że udzielenia przez prof. Gersdorf takich wyjaśnień wymaga "ochrona praworządności".

Co więcej, udzielenie tych wyjaśnień uznał "za pilne i niezbędne".

"Nie przypominam sobie takich pism - ani jeśli chodzi o treść, ani jeśli chodzi o formę. Jest to coś nowego" - skomentował sędzia Michał Laskowski.

Zastrzegł, że formalna odpowiedź na pismo prok. Święczkowskiego pojawi się zapewne w przyszłym tygodniu.