Pierwsza Prezes Sądu Najwyższego zawiesza działanie Izby Dyscyplinarnej SN i zakazuje przekazywania jej spraw z zakresu postępowań dyscyplinarnych. Prof. Małgorzata Gersdorf wydała zarządzenie, którym - jak zaznacza - tymczasowo realizuje postanowienie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który zarządził zawieszenie Izby Dyscyplinarnej.

Zamrożenie Izby Dyscyplinarnej SN to pokłosie skargi Komisji Europejskiej do TSUE z października 2019: KE przekonywała w niej, że nowy polski system środków dyscyplinarnych nie zapewnia niezależności i bezstronności Izby Dyscyplinarnej.

Do momentu wydania przez TSUE orzeczenia w tej sprawie obowiązywać będą środki zabezpieczające, ogłoszone przez Trybunał 8 kwietnia: Polska została zobowiązana do natychmiastowego zawieszenia działania Izby Dyscyplinarnej SN w sprawach dyscyplinarnych sędziów.

Wydane teraz przez I Prezes Sądu Najwyższego 7-stronicowe zarządzenie stwierdza m.in., że z dniem 8 kwietnia - kiedy zapadło postanowienie TSUE - doszło do zawieszenia praw Izby Dyscyplinarnej, zawieszenia działań kierującego nią prezesa i ustanowienia zakazu przekazywania do niej spraw z obszaru jej działania - a wszystko to do czasu wydania przez TSUE ostatecznego wyroku ws. skargi Komisji Europejskiej.

W kolejnych punktach dokumentu prof. Małgorzata Gersdorf zarządza rozdzielenie kompetencji i wpływających do Izby Dyscyplinarnej spraw pomiędzy Izbę Karną oraz Izbę Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego - po uzgodnieniach między prezesami obu Izb.

Pracownikom Biura Podawczego prof. Gersdorf zakazuje natomiast rejestrowania spraw kierowanych do Izby Dyscyplinarnej.

Tym samym na dokładnie 10 dni przed upływem swojej kadencji na stanowisku I Prezes Sądu Najwyższego prof. Małgorzata Gersdorf - wykonując wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE - paraliżuje działanie Izby Dyscyplinarnej SN.

Zarządzenie I Prezes Sądu Najwyższego, zawieszające działanie Izby Dyscyplinarnej SN, znajdziecie TUTAJ >>>>


Opracowanie: