Sędzia Paweł Juszczyszyn zdecydował, że 21 stycznia 2020 roku wraz z protokolantem pojedzie do Kancelarii Sejmu. Przeprowadzi tam osobiście oględziny zgłoszeń oraz list osób popierających kandydatów na członków Krajowej Rady Sądownictwa. Rozwiązanie takie zaproponowała Kancelaria Sejmu - poinformował rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Olsztynie.

W odpowiedzi na wniosek o przekazanie dokumentów Kancelaria Sejmu podkreślała, że ciąży na niej obowiązek zapewnienia odpowiedniego bezpieczeństwa zawartych w nich danych osobowych, w tym, cytują, "ochrony przed przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem".

Juszczyszyn uwzględnił wyjaśnienia KS i nie chcąc narazić akt na zniszczenie, czy zgubienie - sam stawi się w Kancelarii Sejmu z protokolantem, żeby osobiście zapoznać się z ich treścią.

Podejmując takie działanie sędzia Juszczyszyn może postawić na swoim. Jego wczorajsza decyzja to - formalnie - oddalenie wniosku szefowej Kancelarii Sejmu o uchylenie nakazu przekazania list poparcia sądowi.

W sprawie samej Agnieszki Kaczmarskiej wizyta sędziego Juszczyszyna w Warszawie nic nie zmienia - nadal jest zobowiązana do przedstawienia wyjaśnień.

Juszczyszyn żąda dostępu do list poparcia do KRS

Kancelaria Sejmu jesienią odmówiła Sądowi Okręgowemu w Olsztynie nadesłania list poparcia do KRS argumentując, że administruje w tej sprawie danymi osobowymi 3124 obywateli i jest zobowiązana do ochrony tych danych. Podniesiono także, że dane są zgromadzone na papierze gazetowym i ich przesłanie do sądu w Olsztynie lub nawet kopiowanie groziłoby uszkodzeniem tych dokumentów.

Sąd Okręgowy w Olsztynie chciał się zapoznać z listami poparcia do KRS podczas rozpoznawania sprawy apelacyjnej od wyroku sądu w Lidzbarku Warmińskim wydanym przez sędziego z nominacji nowej KRS. Sprawę tę w apelacji prowadził sędzia Paweł Juszczyszyn.

"W dniu 13 stycznia 2020 r. do sprawy o sygn. akt IX Ca 1302/19 zarejestrowanej w IX Wydziale Cywilnym Odwoławczym w Sądzie Okręgowym w Olsztynie (tj. sprawa prowadzona przez sędziego Juszczyszyna) wpłynęło pismo Kancelarii Sejmu z wnioskiem o przeprowadzenie przez sąd dowodu poprzez przejrzenie oryginałów dokumentów objętych postanowieniem z 20 listopada 2019 r. w zakresie zgłoszeń kandydatów do Krajowej Rady Sądownictwa i wykazów obywateli, którzy udzielili poparcia kandydatowi na członka Krajowej Rady Sądownictwa w siedzibie Kancelarii Sejmu" - poinformował w komunikacie przesłanym PAP rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Olsztynie Olgierd Dąbrowski-Żegalski.

Rzecznik sądu dodał, że sąd w Olsztynie wyznaczył oględziny tych dokumentów na 21 stycznia 2020 r., na godz. 9, w siedzibie Kancelarii Sejmu, wzywając na nie Agnieszkę Kaczmarską - Szefową Kancelarii Sejmu i zobowiązując ją do ułatwienia dostępu do opisanych tam dokumentów - pod rygorem skazania na grzywnę w przypadku niezastosowania się bez uzasadnionych przyczyn do zarządzenia w przedmiocie oględzin.

W związku z wnioskiem o udostępnienie list poparcia do nowej KRS Ministerstwo Sprawiedliwości w listopadzie cofnęło sędziemu Juszczyszynowi delegację do Sądu Okręgowego, a prezes jego macierzystego sądu (tj. Sądu Rejonowego w Olsztynie) na miesiąc zawiesił go w orzekaniu.