​Krajowa Rada Sądownictwa rozważy wystąpienie z Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa. Na rozpoczętym właśnie posiedzeniu przyjęty został wniosek o omówienie wczorajszego zawieszenia KRS w sieci i ewentualnego wystąpienia KRS z tej organizacji.

Członkowie rady na początku odnieśli się do tego pomysłu sceptycznie, z wyraźnym wsparciem przewodniczącego Leszka Mazura, który jeszcze wczoraj reprezentował zawieszoną przez ENCJ radę w Bukareszcie.

Wniosek o wystąpienie z sieci w reakcji na zawieszenie w niej próbował kontrować Marek Jaskulski. Ta decyzja zapowiedziana była od dłuższego czasu, dotyczy tylko zawieszenia i to nie jest najważniejsza rzecz dla naszej rady - mówił.

Autor wniosku sędzia Dubicz obstawał jednak przy swoim, aż trzykrotnie powtarzając jego treść. Mój wniosek formalny jest taki, aby rada zajęła się tym problemem. I drugi wniosek formalny - aby podjęła uchwałę o wystąpieniu z ENCJ - powiedział.

Wniosek o poszerzenie obrządku rad przeszedł bez głosu sprzeciwu. Przewodniczący Mazur zapowiedział, że rada zajmie się wnioskami na końcu posiedzenia - w piątek.

(az)