Krajowa Rada Sądownictwa zdecydowała, że nie wystąpi z Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa. W tajnym głosowaniu za wystąpieniem z organizacji było 7 sędziów, 9 opowiedziało się przeciw, a 2 wstrzymało się od głosu.

Nie ukrywam, że jestem zadowolony, bo byłem osobą, która głosowała za pozostaniem. Były wątpliwości, ale demokratyczne głosowanie rozstrzygnęło - powiedział dziennikarzom po głosowaniu rzecznik prasowy Krajowej Rady Sądownictwa sędzia Maciej Mitera. Najważniejsze jest, że pozostajemy w strukturze, bo tak chciała większość Rady - dodał.

Rada głosowała nad wnioskiem dotyczącym ewentualnego wystąpienia z ENCJ; wniosek taki złożył we wtorek sędzia Jarosław Dudzicz. Głosowanie poprzedziła blisko godzinna dyskusja KRS w tej sprawie. Głosowanie - na wniosek jednego z członków Rady - było tajne.


W poniedziałek Europejska Sieć Rad Sądownictwa (ENCJ) zdecydowaną większością głosów zawiesiła członkostwo polskiej Krajowej Rady Sądownictwa. W ocenie tej organizacji polska Rada "nie spełnia wymogów ENCJ, dotyczących niezależności od władzy wykonawczej i ustawodawczej". ENCJ zapowiedziała, że będzie monitorować działania KRS.


"KRS jest na razie pozbawiona praw głosu i wyłączona z udziału w działaniach ENCJ. ENCJ jest jednak zdecydowana pozostać w kontakcie z KRS" - podkreślono w komunikacie.