Sejm podjął uchwałę ws. przywrócenia ładu prawnego oraz bezstronności i rzetelności mediów publicznych oraz Polskiej Agencji Prasowej. Wielu posłów nie wzięło udziału w głosowaniu. "Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zobowiązuje się do niezwłocznego przystąpienia do prac legislacyjnych zapewniających trwałe przywrócenie stanu zgodnego z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej we wskazanych obszarach funkcjonowania państwa" - głosi treść uchwały. Sejm przegłosował też powołanie komisji śledczej do zbadania afery wizowej.

W głosowaniu nad uchwałą w sprawie mediów publicznych wzięło udział 344 posłów. Nie głosowało 116, z czego 109 to posłowie PiS (pozostałych 82 głosowało przeciw).

Uchwałę poparli posłowie z koalicji rządzącej. W głosowaniu wstrzymali się członkowie Konfederacji.

"Te zmiany zaczną się zaraz po tym, jak ta uchwała, która nie ma mocy sprawczej, ale stanowi bardzo ważną podstawę do działania dla organów państwa. Rada mediów narodowych w dzisiejszym kształcie jest organem niekonstytucyjnym" - tłumaczył w RMF FM Michał Kamiński zapowiadając zmiany w mediach publicznych.

Projekt uchwały wniosła we wtorek rano grupa posłów KO, Polski 2050-TD, Lewicy, PSL-TD. W uchwale napisano m.in., że Sejm wzywa Skarb Państwa reprezentowany przez organ właścicielski spółek publicznej radiofonii i telewizji oraz PAP do podjęcia działań naprawczych. Sejm zobowiązał się też do niezwłocznego przystąpienia do prac legislacyjnych zapewniających trwałe przywrócenie stanu zgodnego z konstytucją.

W uzasadnieniu uchwały napisano, że w okresie poprzednich dwóch kadencji Sejmu "publiczna radiofonia i telewizja oraz Polska Agencja Prasowa całkowicie utraciły swoją misję i rolę określoną przez prawo oraz społeczną potrzebę dostępu do rzetelnej, bezstronnej informacji i taki stan ma miejsce do dzisiaj".

Powstanie komisja do zbadania afery wizowej

Sejm przyjął we wtorek wieczorem także uchwałę dotyczącą powołania komisji śledczej w sprawie tzw. afery wizowej. W skład komisji wejdzie 11 posłów. To druga z komisji śledczych powołana przez Sejm nowej kadencji. Za uchwałą głosowało 259 posłów, przeciw było 79, zaś jedna osoba wstrzymała się od głosu. Ponad 100 posłów PiS nie brało udziału w głosowaniu.

"Komisja śledcza powinna zbadać legalność, prawidłowość oraz celowość, a także wystąpienie nadużyć, zaniedbań i zaniechań w zakresie legalizacji pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od dnia 12 listopada 2019 r. do dnia 20 listopada 2023 r." - zapisano w uzasadnieniu uchwały o powołaniu komisji.

7 grudnia Sejm powołał komisję śledczą do zbadania legalności wyborów Prezydenta RP w 2020 roku w formie głosowania korespondencyjnego. We wtorek komisja ta odbyła pierwsze posiedzenie i wybrała swoje prezydium.