Znamy pełny skład rządu Donalda Tuska. Nowych ministrów oficjalnie przedstawił Tusk podczas wtorkowego expose. Tego dnia do marszałka Sejmu Szymona Hołowni wpłynął wniosek Donalda Tuska o wybór składu Rady Ministrów.

Głosowanie nad wotum zaufania dla Rady Ministrów odbyło się późnym wieczorem. Sejm udzielił wotum zaufania nowemu rządowi.

Wcześniej na podstawie art. 154 ust. 3 Konstytucji RP premier Donald Tusk złożył do marszałka Sejmu Szymona Hołowni wniosek o wybór składu rządu.

Ministrowie w rządzie Donalda Tuska

Władysław Kosiniak-Kamysz (PSL-TD) na urzędy wiceprezesa Rady Ministrów oraz ministra obrony narodowej.

Krzysztof Gawkowski (Nowa Lewica) na urzędy wiceprezesa Rady Ministrów i ministra cyfryzacji.

Maciej Berek na urząd ministra - członka Rady Ministrów.

Adam Bodnar na urząd ministra sprawiedliwości.

Agnieszka Buczyńska (Polska 2050 - TD) na urzędy ministra do spraw społeczeństwa obywatelskiego i przewodniczącej Komitetu do spraw Pożytku Publicznego.

Borys Budka (KO) na urząd ministra aktywów państwowych.

Marzena Czarnecka na urząd ministra przemysłu.

Andrzej Domański (KO) na urząd ministra finansów.

Agnieszka Dziemianowicz-Bąk (Nowa Lewica) na urząd ministra rodziny, pracy i polityki społecznej.

Jan Grabiec (KO) na urząd ministra - członka Rady Ministrów.

Paulina Hennig-Kloska (Polska 2050 - TD) na urząd ministra klimatu i środowiska.

Krzysztof Hetman (PSL-TD) na urząd ministra rozwoju i technologii.

Marcin Kierwiński (KO) na urząd ministra spraw wewnętrznych i administracji.

Dariusz Klimczak (PSL-TD) na urząd ministra infrastruktury.

Katarzyna Kotula (Nowa Lewica) na urząd ministra do spraw równości.

Izabela Leszczyna (KO) na urząd ministra zdrowia.

Sławomir Nitras (KO) na urząd ministra sportu i turystyki.

Barbara Nowacka (KO) na urząd ministra edukacji.

Marzena Okła-Drewnowicz (KO) na urząd ministra do spraw polityki senioralnej.

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz (Polska 2050 - TD) na urząd ministra funduszy i polityki regionalnej.

Czesław Siekierski (PSL-TD) na urząd ministra rolnictwa i rozwoju wsi.

Tomasz Siemoniak (KO) na urząd ministra - członka Rady Ministrów.

Bartłomiej Sienkiewicz (KO) na urząd ministra kultury i dziedzictwa narodowego.

Radosław Sikorski (KO) na urząd ministra spraw zagranicznych.

Adam Szłapka (KO) na urząd ministra do spraw Unii Europejskiej.

Dariusz Wieczorek (Nowa Lewica) na urząd ministra nauki.