Tomasz Siemoniak, minister koordynator służb specjalnych, zapowiedział przywrócenie delegatur Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w tych stolicach województw, gdzie zostały zlikwidowane.

Podczas piątkowej konferencji prasowej w Opolu minister Tomasz Siemoniak poinformował, że w najbliższych miesiącach zostaną przywrócone delegatury Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w tych stolicach województw, w których za czasów rządów PiS zostały zlikwidowane.

Myślę, że to będzie taki ważny sygnał, znak, co do tego, że sprawy bezpieczeństwa są bardzo ważne, ale też miasta, stolice województw, takie jak Opole, na tej mapie bezpieczeństwa powinny mocno funkcjonować - powiedział Siemoniak.

O które delegatury ABW chodzi?

Decyzję w sprawie likwidacji 10 delegatur Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego podjęła w sierpniu 2017 roku ówczesna premier Beata Szydło.

Na mocy jej zarządzenia zlikwidowane zostało 10 delegatur ABW: w Bydgoszczy, Krakowie, Łodzi, Olsztynie, Opolu, Radomiu, Rzeszowie, Szczecinie, Wrocławiu i Zielonej Górze.

Po likwidacji 10 delegatur w strukturze ABW od 2017 roku pozostało pięć jednostek: w Białymstoku, Gdańsku, Lublinie, Katowicach i Warszawie.