Za udzieleniem wotum zaufania rządowi Mateusza Morawieckiego głosowało 190 posłów. Przeciwko było 266. Tym samym misja Mateusza Morawieckiego zakończyła się niepowodzeniem i kandydata na premiera wskaże Sejm. W głosowaniu nie wziął udziału m.in. Zbigniew Ziobro.

Gabinet Morawieckiego poparło w głosowaniu 187 posłów PiS i trzech posłów Kukiz'15. Przeciw byli wszyscy posłowie KO, PSL-TD, Polski 2050 -TD, Lewicy i Konfederacji.

Trzech posłów klubu PiS nie wzięło udziału w głosowaniu. Byli to Szymon Szynkowski vel Sęk, Agnieszka Ścigaj i Zbigniew Ziobro. Przeciw wotum zaufania dla rządu Morawieckiego było 266 posłów, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Morawiecki o Polsce ambitnej i dojrzałej

Polska to wielka siła duchowa i to nie my ją wybieramy, to ona wybiera nas - oświadczył premier Morawiecki podczas expose. Podkreślił, że walka o Polskę "to pewnego rodzaju sztafeta".

Od nas tu na tej sali zależy, jaką Polskę przekażemy w opiekę naszym dzieciom i naszym wnukom. Bo Polska to wielka rzecz. Największa - mówił.

Polacy zadecydowali, że to ma być Sejm dialogu i współpracy, a nie Sejm podzielony przez koła wzajemnej nienawiści - powiedział odchodzący szef rządu.

Przedstawiając - jak mówił - projekt przyszłości Polski ambitnej i dojrzałej wskazał, że pierwszą jego wartością i fundamentem jest człowiek - każdy obywatel RP.

Człowiek z jego godnością, ale też wolnością, możliwością decydowania o sobie samym. Człowiek, który ma prawo myśleć i wierzyć w to, co zechce - podkreślił.

Premier w expose odniósł się m.in do zmian traktatowych w Unii Europejskiej. Jak mówił, jeśli UE ma przetrwać, to "musi odejść od prób łapczywego zagarniania kolejnych kompetencji".

Tylko w Polsce, która nie jest zdominowana przez innych, możemy realizować najlepszą dla Polaków politykę - ocenił. Dodał, że w historii Polski zbyt długo inni decydowali o jej losie. Nie będzie naszej zgody na zmniejszanie zakresu spraw, które podlegają państwu polskiemu. W szczególności taki, jak polityka zagraniczna, bezpieczeństwo, podatki czy prawo rodzinne i wiele innych dziedzin - mówił. Zapewnił, że miejsce Polski jest w UE.

Po braku wotum zaufania dla rządu Morawieckiego pora na drugi krok konstytucyjny

Pod koniec listopada prezydent Andrzej Duda zaprzysiągł nowy rząd Mateusza Morawieckiego, utworzony po wyborach parlamentarnych w tzw. pierwszym kroku konstytucyjnym. Premier Morawiecki w poniedziałek przedstawił Sejmowi expose z wnioskiem o udzielenie rządowi wotum zaufania.

Po głosowaniu nad wotum zaufania dla rządu Mateusza Morawieckiego została zarządzona godzinna przerwa, podczas której będzie czas na zgłaszanie kandydatur na Prezesa Rady Ministrów tzw. w drugim konstytucyjnym kroku. Kandydata na premiera może zgłosić grupa co najmniej 46 posłów.

Zgodnie z harmonogramem na stronie Sejmu, posłowie przejdą do wyboru premiera w drugim kroku konstytucyjnym. Wówczas odbędzie się debata, a o godz. 20 - głosowanie nad wyborem premiera.

Kandydatem KO, PSL, Polski 2050 i Lewicy jest szef PO Donald Tusk. 10 listopada przewodniczący tych partii podpisali umowę koalicyjną; łącznie formacje te mają 248 posłów.

We wtorek 12. grudnia o godzinie 9.00 nowy Prezes Rady Ministrów przedstawi program działania oraz skład rządu wraz z wnioskiem w sprawie wyboru Rady Ministrów. Według harmonogramu głosowanie odbędzie się o godz. 15.

Sejm wybiera Prezesa Rady Ministrów oraz proponowanych przez niego członków Rady Ministrów bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.