Rewizja Krajowego Planu Odbudowy została przyjęta przez Radę Ministrów - poinformowała minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Jedną ze zmian jest to, że nie będzie podatku od aut spalinowych.

O szczegółach dotyczących rewizji Krajowego Planu Odbudowy (KPO) poinformowało Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR).

6 z 7 komponentów

Jak podano, zmiany w KPO obejmują 6 z 7 komponentów

"Rewizją zostało objętych 14 z 55 reform (10 z części grantowej i 4 z części pożyczkowej) oraz 27 z 56 inwestycji (18 z części grantowej i 9 z części pożyczkowej KPO)" - informuje resort w komunikacie prasowym.

Oto najważniejsze zmiany

MFiPR przekazało szczegóły dotyczące najważniejszych zmian. Stanowisko Rady Ministrów w tej sprawie minister nazwała "bardzo ważną decyzją".

Jedną z nich jest to, że nie będzie podatku od aut spalinowych. Przyjmujemy zupełnie inną logikę, logikę dopłat, czyli logikę zachęty, a nie logikę kary. Dopłat dla tych, którzy zechcą kupić samochody elektryczne - powiedziała minister Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz

Przeznaczamy na to 1,5 mld zł z grantu. To będą środki na trzydziestotysięczne dopłaty, jako bazowe, dla samochodów nie tych z najwyższej półki, tylko tych ze średniej półki - wyjaśniła. Doprecyzowała, że jeżeli ktoś będzie mniej zamożny, będzie mógł liczyć na "trochę więcej", jeżeli samochód będzie złomowany, będzie można zyskać "jeszcze trochę więcej".

4,9 miliarda euro

Jeśli chodzi o Fundusz Elektromobilności z budżetem w wysokości ok. 1,1 mld euro (ok. 4,9 mld zł), to będzie on realizowany w ramach części pożyczkowej KPO. Uwolnione środki z części grantowej zostaną przeznaczone na:

  • 600 mln euro (ok. 2,6 mld zł) - bezpieczeństwo żywności i rolnictwo 4.0 - w tym m.in. na dodatkowe 86 centrów dystrybucyjno-magazynowych i rynków hurtowych, dodatkowo wsparte 30 MŚP z sektora rolno-spożywczego, ponad 5300 rolników i rybaków, 50 projektów w obszarze edukacji o rolnictwie 4.0;
  • 140 mln euro (ok. 605 mln zł) - ocieplenie bloków i kamienic
  • 373,75 mln euro (ok. 1,6 mld zł) - dopłaty do zakupu elektryków;
  • 150 mln euro (648 mln zł) - szpitale powiatowe;
  • 40 mln euro (ok. 173 mln zł) - sprzęt dla nauczycieli klas I-III;
  • 127 mln euro (ok. 549 mln zł) - cyfryzację samorządów.

Geneza rewizji KPO

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej podało, że przeprowadzenie rewizji Krajowego Planu Odbudowy wynika z przeglądu stanu realizacji reform i inwestycji KPO, który został dokonany w styczniu i lutym 2024 roku.

Resort podał, że w dniach 15 marca-15 kwietnia prowadzone były konsultacje społeczne, w wyniku których zgłoszono ponad 1100 uwag. Ministerstwo poinformowało, że 18 kwietnia projekt rewizji omawiany był na trzecim posiedzeniu Komitetu Monitorującego KPO.

"Komisja Europejska ma teraz dwa miesiące na formalną ocenę"

Jak informuje Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, rewizja KPO zostanie przesłana do Brukseli.

"Komisja Europejska ma teraz dwa miesiące na jej formalną ocenę. 16 lipca 2024 r. planowane jest przyjęcie zmienionej decyzji wykonawczej przez Radę do Spraw Gospodarczych i Finansowych (ECOFIN), a na przełomie lipca i sierpnia powinny zostać aneksowane umowy finansowa i pożyczkowa z KE oraz zatwierdzone tzw. ustalenia operacyjne" - opisuje kolejne etapy MFiPR.

Resort dodaje, "na początku września planowane jest wysłanie drugiego i trzeciego wniosku o płatność, a ich refundacja spodziewana jest pod koniec 2024 roku".