Prokuratura Krajowa zapowiada przegląd śledztw prowadzonych w Polsce w związku z zawiadomieniami Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych OLAF - dowiedział się reporter RMF FM Krzysztof Zasada. Takie są wnioski po spotkaniu przedstawicieli polskiej prokuratury z szefostwem unijnej instytucji. Jakie są powody kwerendy tych postępowań?

Przedstawiciele OLAF-u zwrócili uwagę na bardzo niską skuteczność polskich prokuratur, jeśli chodzi o śledztwa, w których ich organizacja składała zawiadomienia.

Jak wynika z ich statystyk, od 2020 roku takich zawiadomień było 16, natomiast aktami oskarżenia skończyły się jedynie trzy sprawy.

Część postępowań została natomiast umorzona i tu pojawił się kolejny zarzut do polskich śledczych. Jak podaje OLAF, ta instytucja nie była informowana o powodach decyzji procesowych związanych z umorzeniem czy odmową wszczęcia tych spraw.

Na razie nie ma szczegółowych informacji, których konkretnie zawiadomień dotyczą wątpliwości. Wiadomo natomiast, że chodzi o nieprawidłowości w rozliczaniu unijnych dotacji, ale także na przykład pieniędzy, które polscy eurodeputowani otrzymywali na prowadzenie biur, czy dojazdy na sesje parlamentu.

Opracowanie: