Minister Sprawiedliwości Adam Bodnar ogłosił, że lojalny wobec Zbigniewa Ziobry Prokurator Krajowy Dariusz Barski został powołany nielegalnie. Według resortu Barski pozostaje w stanie spoczynku, co powoduje niemożność sprawowania przez niego tej funkcji. Pełniącym obowiązki Prokuratora Krajowego został Jacek Bilewicz.

Ministerstwo Sprawiedliwości informuje, że ustaliło, iż Dariusz Barski nie jest prokuratorem.

To dlatego, że w 2010 roku przeszedł w stan spoczynku, a gdy dwa lata temu Zbigniew Ziobro przywrócił go do służby czynnej, to zrobił to na podstawie nieobowiązujących przepisów.

A skoro tak, to Barski nie mógł zostać najważniejszym prokuratorem w kraju i dziś urzęduje nielegalnie. Tym samym jego obowiązki przejmuje minister sprawiedliwości Adam Bodnar.

"Począwszy od dnia 15 stycznia 2024 r. Prokurator Generalny Adam Bodnar będzie urzędował w siedzibie Prokuratury Krajowej. W ramach realizowanych jako Prokurator Generalny zadań będzie dbał i czuwał nad sprawnym i prawidłowym funkcjonowaniem Prokuratury Krajowej. Ponadto będzie monitorował proces przystępowania Polski do Prokuratury Europejskiej" - poinformowano w komunikacie Ministerstwa Sprawiedliwości.

Jak zauważa dziennikarz RMF FM Krzysztof Berenda, to radykalny ruch, wywołujący oburzenie polityków Zjednoczonej Prawnicy.

To też rozbija cała strategię PiS-u i Zbigniewa Ziobro, którzy - pod koniec poprzedniej kadencji - większość uprawnień ministra sprawiedliwości przekazali właśnie Prokuratorowi Krajowemu.

Ziobro chciał w ten sposób zabetonować swoje wpływy, przekazując władzę swojemu przyjacielowi Dariuszowi Barskiemu. 

Jacek Bilewicz pełniącym obowiązki Prokuratora Krajowego

Ministerstwo przekazało, że pełniącym obowiązki Prokuratora Krajowego został prokurator Prokuratury Krajowej Jacek Bilewicz.

W marcu 2016 r. Jacek Bilewicz, który był prokuratorem w ówczesnej Prokuraturze Generalnej, po wejściu w życie nowego Prawa o prokuraturze, został przeniesiony do Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga.

Jacek Bilewicz jest m.in. członkiem zarządu Stowarzyszenia Prokuratorów "Lex Super Omnia".

"W Polsce następuje obecnie proces przywracania praworządności"

"Wszelkie decyzje władcze, jakie zostały podjęte przez prokuratora Barskiego od 18 marca 2022 r. do 11 stycznia 2024 r. pozostają w mocy w tym zakresie, w jakim prok. Barski działał na podstawie upoważnienia i w imieniu Prokuratura Generalnego. Natomiast w przypadku samodzielnych rozstrzygnięć podejmowanych przez Prokuratora Krajowego wszelkie kwestie w tym zakresie będą przedmiotem szczegółowej analizy i w zależności od jej wyników będą podejmowane dalsze decyzje" - przekazał resort sprawiedliwości.

W komunikacie przekazano, że "prokurator Dariusz Barski dalej pozostaje prokuratorem, z tym, że jest prokuratorem w stanie spoczynku, z pełnymi uprawnieniami, w tym odpowiednim, zgodnym z obowiązującym przepisami uposażeniem".

"Obowiązujące przepisy nie precyzują trybu ewentualnego odwołania czy postępowania przez prok. Dariusza Barskiego w związku z zakomunikowanymi mu dzisiaj treściami, jednakże w Polsce, w której następuje obecnie proces przywracania praworządności, każdy obywatel ma zagwarantowane w konstytucji prawo do sądu i jeśli Dariusz Barski będzie chciał z niego skorzystać, to może to oczywiście zrobić" - zaznaczyło MS.

Jak argumentuje MS, "przeprowadzona analiza przepisów prawa oraz ich wykładni dokonana w oparciu o dostępne reguły interpretacyjne wskazała w sposób jednoznaczny, że przywrócenie prokuratora Dariusza Barskiego do czynnej służby 16 lutego 2022 r. przez Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobro zostało dokonane z naruszeniem obowiązujących przepisów, to jest przez zastosowanie przepisów ustawy, które już nie obowiązywały, czyli ustawy z 28 stycznia 2016 r. Przepisy wprowadzające Prawo o prokuraturze".

"Działanie Zbigniewa Ziobry zatem nie wywołało skutków prawnych, to jest faktycznie nie przywracało D. Barskiego do służby czynnej" - zaznaczono. Dodano, że przywołana jako podstawa prawna regulacja z Przepisów wprowadzających Prawo o prokuraturze posiadała bowiem "charakter incydentalny".

"Przepis ten w istocie pozwalał na skorzystanie z jego dobrodziejstw jedynie w okresie dwóch miesięcy od jego wejścia w życie w 2016 roku, precyzyjnie wyłącznie w okresie od 4 marca 2016 do 4 maja 2016 r. Dlatego też nie sposób uznać skuteczności decyzji Prokuratora Generalnego podjętej w trybie wspomnianego przepisu w dniu 16 lutego 2022 r., a zatem po upływie blisko sześciu lat od zakończenia jego obowiązywania" - uznało MS.

PK: Funkcję Prokuratora Krajowego pełni Dariusz Barski

Do tej sprawy odniosła się już Prokuratura Krajowa. "Funkcję Prokuratora Krajowego pełni Dariusz Barski. Pismo Prokuratora Generalnego Adama Bodnara, w którym wskazuje on, że jego zdaniem Prokurator Krajowy pozostaje prokuratorem w stanie spoczynku, nie wywołuje żadnych skutków prawnych" - oświadczyła Prokuratura Krajowa.

"Zarówno Prokurator Krajowy, jak również pozostali zastępcy Prokuratora Generalnego, stanowczo sprzeciwiają się próbom obejścia uregulowań ustawowych dotyczących odwoływania Prokuratora Krajowego, które dla swej skuteczności wymagają zgody Prezydenta RP" - podkreślono w przekazanym PAP oświadczeniu.