Niemal 60 proc. badanych w sondażu United Surveys dla RMF FM i "Dziennika Gazety Prawnej" jest zdania, że komisje śledcze ds. wyborów kopertowych, afery wizowej i inwigilacji z użyciem Pegasusa są potrzebne. Ponad 30 proc. respondentów ocenia, że komisje będą służyć głównie do zwalczania politycznych przeciwników.

Uczestnikom badania United Surveys dla RMF FM i "DGP" zadano pytanie: "KO, Trzecia Droga i Lewica planują powołać trzy komisje śledcze, mające zbadać sprawy organizacji wyborów kopertowych, tzw. aferę wizową oraz inwigilację m.in. przy użyciu systemu Pegasus. Czy pani/pana zdaniem takie komisje są potrzebne?".

44,9 proc. badanych wybrało odpowiedź "zdecydowanie tak", a 13,5 proc. - raczej tak. 

W sens powoływania komisji śledczych nie wierzy ponad 32 proc. respondentów. Odpowiedź "zdecydowanie nie" zaznaczyło 22 proc. badanych, a "raczej nie" - 10,2 proc. 9,4 proc. badanych nie umiało jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. 

Najmłodsi i najmniej zarabiający z najmniejszym poparciem dla komisji

Celowość istnienia zapowiadanych przez sejmową większość komisji śledczych widzi 65 proc. mężczyzn i 52 proc. kobiet. Najniższe poparcie ten pomysł ma w grupie respondentów w wieku 18-29 lat (34 proc. wskazań pozytywnych). We wszystkich pozostałych grupach wiekowych odsetek odpowiedzi przychylnych dla powołania komisji przekracza 50 proc. Wśród najstarszych respondentów (70 lat i więcej) to aż 70 proc. 

Warto dostrzec również fakt, że widoczna jest korelacja pomiędzy dochodem netto badanych a ich poparciem dla powołania komisji śledczych. O ile wśród najzamożniejszych (7 tys. netto i więcej) wskazań pozytywnych jest aż 89 proc., to już w grupie z dochodem na poziomie 1000-1999 zł to już 30 proc. 

Jeszcze dobitniej ten związek widać przy odpowiedziach na inne pytanie - wśród osób, które zdecydowanie źle oceniają swoją sytuację finansową, poparcie dla komisji śledczych jest zerowe. 

Rzetelne rozliczenie winnych czy promocja swoich ludzi?

Uczestników badania zapytano również o to, czemu przede wszystkim będą służyć komisje śledcze ds. Pegasusa, afery wizowej i wyborów kopertowych. 

47 proc. respondentów ma nadzieję, że komisje będą służyły do wyjaśnienia stanu faktycznego i wskazania ewentualnych winnych w wyjaśnianych sprawach. 30,2 proc. uczestników badania jest zdania, że będzie to narzędzia do zwalczania politycznych przeciwników, a 14,6 proc. - że będzie to sposób na wypromowanie zasiadających w komisjach posłów. 

Sondaż United Surveys dla RMF FM i "Dziennika Gazety Prawnej" został przeprowadzony w dniach 24-26 listopada na próbie 1000 osób (Mix-mode CATI & CAWI methodology - ratio 50/50).