Warmia i Mazury wybierają swoją pamiątkę. W plebiscycie Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie bierze udział osiem zwycięskich prac.

Celem plebiscytu jest wyłonienie spośród prac nagrodzonych w latach 2010-2012 w konkursie na pamiątkę regionu Warmii i Mazur. Pamiątka powinna być inspirowana jego krajobrazem, wielokulturową tradycją i historią oraz mieć wartość artystyczną i estetyczną.

Pamiątka regionalna to symbol, lokalny produkt nawiązujący do jego natury, historii i tradycji - mówi marszałek Jacek Protas. Jest ważnym elementem promocji regionu, istotnym w kreowaniu jego pozytywnego wizerunku. Zachęcam do udziału w głosowaniu i wskazaniu najlepszej pamiątki - dodaje.

Głosowanie odbywa się za pomocą ankiet, które znajdują się na tej stronie w zakładce turystyka. My prezentujemy je poniżej w ankiecie. W komentarzach dodajcie również swoje propozycje!