U 18 kolonistów wypoczywających w jednym z hoteli w Olsztynie wykryto wszawicę. To nie pierwszy przypadek tych pasożytów w tym miejscu.

U 18 kolonistów wypoczywających w jednym z hoteli w Olsztynie wykryto wszawicę. To nie pierwszy przypadek tych pasożytów w tym miejscu.
O wszawicy kontrolerów Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie anonimowo poinformował jeden z rodziców / Lech Muszyński /PAP

O wszawicy kontrolerów Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie anonimowo poinformował jeden z rodziców. Narzekał on również na stan sanitarny pomieszczeń przeznaczonych do wypoczynku. Kontrolerzy ustalili, że kolonię zorganizowało biuro turystyczne z Wałbrzycha. W olsztyńskim hotelu wypoczywa obecnie 214 podopiecznych, u 19 dzieci potwierdzono wszawicę.

W całym hotelu wymieniono już pościel i ręczniki, zastosowano też preparaty likwidujące wszy. Zabieg ten zostanie powtórzony zgodnie ze wskazaniami, cały ośrodek będzie też powtórnie skontrolowany - powiedział Jacek Szydłowski, kierownik oddziału higieny dzieci i młodzieży Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie.

To nie pierwszy przypadek wszawicy w tym hotelu. Podobne zgłoszenie kontrolerzy otrzymali na początku sierpnia. Wtedy pasożyty wykryto o jedenastu osób. Wszawica przenosi się przez kontakt z osobą zarażoną.

(j.)