Fundacja Między Niebem a Ziemią ruszyła z nowym, unikatowym projektem dedykowanym kobietom – matkom wychowującym na co dzień niepełnosprawne i nieuleczalnie chore dzieci pt.: „Kobiety Między Niebem a Ziemią”.

Fundacja już od 9 lat wspiera rodziny, w których znajdują się ciężko chore dzieci: pokrywa koszty rehabilitacji, leczenia, lekarstw, operacji, opieki, sprzętu rehabilitacyjnego i codziennego użytku, niezbędnego do funkcjonowania ciężko chorych dzieci.

O tym, że kobiety są silne, wytrwałe, pełne poświęcenia, wrażliwe, mądre i piękne nie trzeba chyba nikogo przekonywać - chyba, że je same. A szczególnie te, które swoje życie poświęciły niepełnosprawnym dzieciom i już nie do końca pamiętają, jak to jest mieć czas tylko dla siebie, wyjść na kawę z koleżanką, ubrać sukienkę i zrobić makijaż. Często jeśli nawet to robią towarzyszy im poczucie winy, że zamiast być przy dziecku, robią coś dla siebie. Wiele kobiet - matek niepełnosprawnych dzieci, które większość swojego życia spędza w domach, gdyż ich ukochane pociechy są przykute do łóżka i wymagają opieki 24 godziny na dobę, rezygnuje z pracy, z życia towarzyskiego, rozrywek bo po prostu na takie rzeczy brakuje czasu i siły.

Ich życie to walka - walka o godność dzieci, ale i o godność ich samych, walka o pieniądze, dzięki którym będą miały możliwość leczenia, rehabilitacji czy zakupu niezbędnego sprzętu rehabilitacyjnego, walka o byt, mieszkanie a niekiedy nawet... jedzenie. W takich okolicznościach życia kobiety - matki niepełnosprawnych dzieci rezygnując z siebie bardzo często podlegają wykluczeniu społecznemu.

"Celem projektu Kobiety Między Niebem a Ziemią jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu matek niepełnosprawnych dzieci, a także budowanie ich poczucia wartości i tożsamości" - mówi Sylwia Zarzycka, Prezes Fundacji Między Niebem a Ziemią. Fundacja w zasadzie od początku swojej działalności udziela wsparcia kobietom, a w szczególności samodzielnym matkom ciężko chorych dzieci. Nowa edycja tego projektu, która rusza już w sierpniu we Wrocławiu a następnie rozszerzona zostanie na Warszawę, Kraków i Trójmiasto, realizowana będzie przy wsparciu środków publicznych.

W pierwszym etapie projektu "Kobiety Między Niebem a Ziemią" przeprowadzonych zostanie sześć rozmów z matkami ciężko chorych dzieci, które opublikowane zostaną na stronie internetowej Fundacji i w mediach społecznościowych. Tematy, które zostaną poruszone dotyczyć będą kwestii związanych z akceptacją niepełnosprawności dzieci, z integracją dzieci niepełnosprawnych z otoczeniem, znalezieniem odpowiedniego opiekuna dla dziecka niepełnosprawnego, z dyskryminacją osób niepełnosprawnych oraz z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych.

Do rozmów wybraliśmy mamy niepełnosprawnych dzieci, które bardzo często mogą stanowić przykład i inspirację dla innych kobiet, nie do końca radzących sobie z trudną sytuacją, jaką jest choroba dziecka. Wierzę, że dzięki tym rozmowom, które zostaną opublikowane w naszych kanałach społecznościowych i stronie internetowej, wiele mam ciężko chorych dzieci uzyska praktyczne wskazówki jak radzić sobie z codziennymi problemami związanymi z opieką nad ciężko chorymi dziećmi - dodaje Sylwia Zarzycka.

Oprócz rozmów Fundacja raz w miesiącu - do końca 2020 roku będzie organizowała spotkania dla matek ciężko chorych dzieci we Wrocławiu (a następnie w innych miastach w Polsce). Celem tych spotkań jest stworzenie warunków do odpoczynku w kobiecym gronie oraz budowanie pełnej akceptacji i zrozumienia społeczności matek ciężko chorych dzieci, w także udzielanie wzajemnego wsparcia i wymiana doświadczeń. W każdym ze spotkań uczestniczył będzie specjalista, który podzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem na tematy, które będą poruszane podczas spotkań. Spotkania odbywać się będą w pięknych i przyjaznych miejscach. Ponadto każda matka chorego dziecka otrzyma możliwość indywidualnego spotkania ze specjalistą - psychologiem, coachem, pedagogiem, prawnikiem, podczas którego w kameralnych warunkach będzie mogła otrzymać pomoc w kwestiach, z którymi się na co dzień zmaga. Cykl comiesięcznych spotkań zostanie zakończony w grudniu weekendowym wyjazdem.

Naszym celem jest realizowanie spotkań dla mam ciężko chorych dzieci w jak największej ilości polskich miast. Zaczynamy od Wrocławia. Wkrótce dołączy Warszawa, Kraków i Trójmiasto, natomiast na koniec każdego roku kobiety biorące udział w naszym projekcie na terenie Polski, będą miały możliwość spotkania na ogólnopolskim weekendowym zjeździe - mówi Sylwia Zarzycka.

Warto zaznaczyć, że projekt "Kobiety Między Niebem a Ziemią", który realizuje Fundacja współfinansowany będzie ze środków PFRON otrzymanych od Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu.

Więcej na: http://www.miedzyniebemaziemia.pl/