Przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w czerwcu 2022 roku wyniosło 6554,87 zł brutto, co oznacza wzrost o 13 procent - podał Główny Urząd Statystyczny. W porównaniu z majem płace wzrosły o 2,4 procent.

Przeciętne wynagrodzenie to 6554,87 złotych brutto - to prawie 4800 złotych "na rękę".

W czerwcu 2022 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w porównaniu z czerwcem 2021 r. było wyższe o 2,2 procent i wyniosło prawie 6,5 miliona etatów. W stosunku do poprzedniego miesiąca przeciętne zatrudnienie zwiększyło się minimalnie (o 0,1 procent), co jest spowodowane m.in. przyjęciami do prac sezonowych.

Badanie obejmuje przedsiębiorstwa prywatne, w których zatrudnionych jest ponad 10 osób. Dane nie obejmują, m.in. administracji publicznej, edukacji, opieki zdrowotnej i pomocy społecznej.

Względem poprzedniego miesiąca wynagrodzenie wzrosło najbardziej w sektorze: "górnictwo i wydobywanie", oraz w energetyce. Nieznacznie spadły za to płace w rolnictwie, leśnictwie, łowiectwie i rybactwie.