W sobotę rozpoczęło się głosowanie na projekty zgłoszone w siódmej edycji budżetu obywatelskiego Krakowa. Mieszkańcy miasta mogą oddawać głosy do 5 października przez internet lub w punktach głosowania. W tym roku budżet dysponuje kwotą 32 mln zł.

Jak podkreślają przedstawiciele władz Krakowa, w tym roku na budżet obywatelski została przeznaczona rekordowa kwota 32 mln zł, z czego 6,4 mln zł na zadania ogólnomiejskie i 25,6 mln zł na dzielnicowe.

Do etapu głosowania przeszło 97 projektów ogólnomiejskich, na które będą mogli głosować wszyscy krakowianie. W 18 krakowskich dzielnicach wybierać można spośród 477 pomysłów - rekord padł w Nowej Hucie, gdzie mieszkańcy mają 51 propozycji do wyboru. Jak co roku najwięcej jest pomysłów dotyczących zieleni i ochrony środowiska oraz infrastruktury.

Głosowanie potrwa 10 dni - do 5 października. Odbywać się będzie w internecie - za pośrednictwem dedykowanej platformy. TU ZNAJDZIESZ SZCZEGÓŁY oraz tradycyjnie - w zorganizowanych na terenie miasta punktach do głosowania. Zagłosować można tylko raz - albo w punkcie, albo elektronicznie.

Każdy głosujący musi oddać głos na sześć różnych projektów zadań, w tym trzy głosy na zadania o charakterze dzielnicowym w dzielnicy swojego zamieszkania i trzy głosy na zadania o charakterze ogólnomiejskim. Najwyżej oceniony przez głosującego projekt zadania otrzymuje 3 punkty, a najniżej 1 punkt. Jeśli głosujący wskaże mniej niż sześć projektów jego głos będzie nieważny.

Do realizacji zostaną wybrane te pomysły, które uzyskają najwyższą punktację, aż do wyczerpania środków przeznaczonych na budżet obywatelski, zarówno w skali miasta, jak i konkretnej dzielnicy.