Rewolucyjna zmiana w polskich kościołach. Już od niedzieli 12 grudnia kobiety formalnie będą mogły rozdawać komunię świętą jako tzw. akolici. Do tej pory ta funkcja była zarezerwowana tylko dla mężczyzn.

Takie zmiany to efekt decyzji papieża Franciszka z 11 stycznia tego roku. Zmodyfikował on prawo kanoniczne i zezwolił kobietom na tzw. posługę akolity i lektora. Swoją decyzję ogłosił w dokumencie "Spiritus Domini". 

Do tej pory do posługi akolitów i lektorów byli dopuszczeni tylko mężczyźni.

Stali lektorzy w czasie mszy powinni przede wszystkim czytać liturgię słowa. W Polsce jest to mało popularne, bo z reguły ich zastępują ministranci. Z kolei akolici mogą m.in. rozdawać komunię w czasie mszy. 

Wymagania wobec kandydatów

Kandydaci i kandydatki na te posługi będą musieli spełnić odpowiednie wymagania. Przede wszystkim muszą ukończyć 25. rok życia, ale muszą też "odznaczać się wzorcowym życiem moralnym, apostolskim oddaniem, bezinteresownością, szczerą pobożnością i gorliwym życiem sakramentalnym, szczególnym umiłowaniem Pisma Świętego i Eucharystii oraz duchem posłuszeństwa Kościołowi" - pisze episkopat.

Biskupi dodają też, że takie osoby powinny cieszyć się dobrą opinią w parafii. Muszą też przejść odpowiednie przygotowanie przed przyjęciem tego zadania.

W praktyce na kobiety rozdające komunię trzeba będzie chwilę poczekać, bo cały czas niegotowe są zasady, według których miałyby być przygotowywane i ustanawiane do tej funkcji.

Do tej pory w Polsce akolitami byli głównie klerycy, którzy przygotowywali się do święceń. Akolita to inna posługa niż zdecydowanie popularniejszy w naszym kraju nadzwyczajny szafarz komunii świętej.