Państwowa komisja ds. pedofilii na początku przyszłego tygodnia ogłosi swój pierwszy raport. Dokument ma liczyć niemal 300 stron i będzie w całości opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej.

Państwowa komisja ds. pedofilii na początku przyszłego tygodnia ogłosi swój pierwszy raport. Dokument ma liczyć niemal 300 stron i będzie w całości opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej.
Zdj. ilustracyjne /LEO THAL /PAP/KEYSTONE

Komisja zapowiedziała, że raport będzie zawierał m.in. wyniki badań akt postępowań sądowych i rekomendacje dla organów państwa. Dokument ma składać się z ośmiu części. Po dwóch zawierających wstęp teoretyczny, w trzeciej znajdziemy wyniki ogólnopolskich badań nad problemem przestępczości seksualnej w latach 2017-2020 na szkodę dzieci poniżej lat 15, które przeprowadziła komisja.

Kolejne części mają zawierać m.in. opis działań komisji w związku ze zgłoszonymi sprawami, jej inicjatywy ustawodawcze i informację o kontaktach z organami państwa, organizacjami pozarządowymi i kościołami.

"Finalną część raportu stanowią rekomendacje stworzone na podstawie wniosków płynących z wysłuchań osób pokrzywdzonych, badań własnych i spraw powierzonych Państwowej Komisji" - zapowiada komisja.

Raport zostanie opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej. Zostanie przygotowane także jego streszczenie. 

Państwowa Komisja ds. wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15 została powołana przez Sejm 24 lipca 2020 r. Urząd rozpoczął funkcjonowanie 1 października 2020 r., od 6 listopada działa w siedzibie przy ul. Twardej 18. Komisja przyjmuje zgłoszenia od 24 listopada zeszłego roku.