Prof. Henryk Samsonowicz zmarł w wieku 91 lat. Był historykiem, znawcą średniowiecza, ministrem edukacji w rządzie Tadeusza Mazowieckiego, członkiem PAN i PAU, Kawalerem Orderu Orła Białego. O jego śmierci poinformował Wydział Historii Uniwersytetu Warszawskiego.

Henryk Bohdan Samsonowicz urodził się 23 stycznia 1930 roku w Warszawie. Był wybitnym historykiem, znawcą historii średniowiecza. Przez całą swoją karierę był związany z Uniwersytetem Warszawskim. W 1950 r. ukończył studia historyczne na UW, doktorat obronił w 1954 roku, a habilitację w 1960 roku. Stanowisko profesora nadzwyczajnego otrzymał w roku 1971, a w roku 1980 - profesora zwyczajnego.

W latach 1969-74 pełnił funkcję Dziekana Wydziału Historycznego. Od 1975 do 1980 r. był dyrektorem Instytutu Historycznego, a od 1980 do 1982 roku rektorem Uniwersytetu Warszawskiego.

Samsonowicz był ministrem edukacji w rządzie Tadeusza Mazowieckiego. Był też członkiem Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności.

Był działaczem "Solidarności", w roku 1989 uczestniczył w obradach Okrągłego Stołu. Był Kawalerem Orderu Orła Białego.