W związku z utrzymującymi się opadami deszczu spodziewany jest dalszy wzrost stanów wód w regionach Małej Wisły i Górnej Odry; lokalnie mogą zostać przekroczone stany ostrzegawcze, a punktowo także alarmowe - podał Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach (RZGW).

Jak dotąd na terenie RZGW stany ostrzegawcze przekroczone zostały na wodowskazach Wisła-Czarne na Białej Wisełce oraz w Czechowicach-Dziedzicach na rzece Biała.

Na ciekach znajdujących się w administracji RZGW Gliwice odnotowano wzrosty stanów wód. Zarówno w Regionie Wodnym Małej Wisły jak i Górnej Odry kształtują się one w strefie stanów lokalnie średnich i wysokich - podał RZGW w opublikowanym w poniedziałek wieczorem komunikacie.

Według ostatnich danych, na posterunku wodowskazowym w Raciborzu-Miedoni w zlewni Górnej Odry poziom wody osiągnął wieczorem 361 cm. Prognozowana rzędna na tym wodowskazie ok. godz. 1:00 w nocy dnia 19 maja wyniesie ok. 690 cm - poinformował Zarząd, dodając, że pracę rozpoczęła część zbiorników przeciwpowodziowych po czeskiej stronie granicy.

W woj. śląskim w dalszym ciągu pada deszcz, na wtorek prognozowane są dalsze opady, do 30-50 mm. W związku z powyższym w Regionach Wodnych Małej Wisły i Górnej Odry spodziewany jest wzrost stanów wód do wysokich i lokalnie ostrzegawczych. Punktowo w wyniku wystąpienia intensywnego opadu możliwe jest przekroczenie stanów alarmowych - napisali przedstawiciele RZGW.

W związku z sytuacją w regionie Odrzańska Droga Wodna w granicach RZGW Gliwice pozostaje zamknięta dla żeglugi. RZGW zapewniał w poniedziałek przed południem, że zbiorniki wodne utrzymują rezerwę przeciwpowodziową, a poldery pozostają w gotowości do pracy. Gotowy do ewentualnego uruchomienia jest także suchy zbiornik przeciwpowodziowy Racibórz Dolny na Odrze.

Pracownicy prowadzą w terenie stały monitoring stanów wód na rzekach. Służby Wód Polskich i Centrum Operacyjnego Ochrony Przeciwpowodziowej pozostają w stałym kontakcie ze służbami zarządzania kryzysowego wojewodów oraz w powiatach i gminach, a także ze służbami zarządzania kryzysowego w Republice Czeskiej oraz odpowiednikiem Wód Polskich w Czechach - Povodi Odry.