Są duże wątpliwości rodziców związane z zakazem działalności żłobków i przedszkoli. Zgodnie z wchodzącymi od jutra w życie obostrzeniami, placówki te zostaną zamknięte na co najmniej dwa tygodnie. Z ważnym wyjątkiem - przyjmowane mają być dzieci pracowników służb mundurowych i lekarzy. W tej sprawie dostajemy od Was wiele pytań na fakty@rmf.fm i na Gorącą Linię RMF FM.

Pytanie pierwsze - jak dokładnie zostaną zdefiniowani pracownicy służb mundurowych i medycznych?

Z informacji dziennikarza RMF FM Krzysztofa Berendy wynika, że poza oczywistymi zawodami: lekarzami, pielęgniarkami, policjantami, strażakami, żołnierzami, mają tam być dopisane wszystkie osoby bezpośrednio zaangażowane w zwalczanie pandemii. Czyli także osoby pracujące w szpitalnej recepcji, pracownicy cywilni policji i wojska, itd.

Żeby dziecko takich osób zostało przyjęte do przedszkola w najbliższych dniach potrzebne będzie zaświadczenie od pracodawcy.

Słuchacze pytają też, co w sytuacji, gdy żłobek lub przedszkole odmówi przyjęcia dziecka. Uspokajamy - placówka nie ma do tego prawa, musi dziecko lekarza albo policjanta przyjąć. Inaczej otrzyma karę.

Minister podpisał rozporządzenie

Minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek poinformował dziś na Twitterze, że wieczorem podpisał rozporządzenie ws. zamknięcia przedszkoli na dwa tygodnie.

"Wszystkie obostrzenia i wyłączenia w oświacie są do 9 kwietnia. Co dalej? Wszystko zależy od naszej odpowiedzialności. Jeśli jako społeczeństwo ją wykażemy, to umożliwimy powrót dzieci do przedszkoli i szkół jeszcze w kwietniu" - dodał Czarnek.

W uzasadnieniu rozporządzenia czytamy, że zostało ono przygotowane "mając na względzie potrzebę zahamowania rozwoju epidemii Covid-19 oraz z uwagi na wysoki wzrost zachorowalności w kraju."

Wyjaśniono, że wprowadzone ograniczenie będzie polegało na prowadzeniu zajęć w przedszkolach z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego ustalonego przez dyrektora sposobu realizowania zajęć.

"Dodatkowo, ww. placówki wychowania przedszkolnego będą obowiązane prowadzić zajęcia dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz dzieci osób zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz innych osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19 (...)" - czytamy w rozporządzeniu.

Rozporządzenie zostało skierowane do ogłoszenia.

Nowe obostrzenia

Od jutra w życie wchodzą nowe, dodatkowe obostrzenia. Będą obowiązywać do 9 kwietnia. Co się zmienia?