Ludzie, którzy znają jeden język obcy, dużo łatwiej uczą się drugiego, nawet jeśli jest on zupełnie inny - informują naukowcy w "Psychonomic Bulletin and Review". Badania dowodzą też, że u osób dwujęzycznych choroba Alzheimera rozwija się statystycznie o cztery lata później niż u jednojęzycznych.

Naukowcy badali ochotników, którzy wyrośli w dwujęzycznych rodzinach. Jedna grupa od dzieciństwa posługiwała się angielskim i chińskim, druga - angielskim i hiszpańskim. Trzecią grupę stanowiły osoby jednojęzyczne.

Ochotników poproszono o nauczenie się słów ze sztucznie stworzonego przez naukowców języka. Okazało się, że osoby dwujęzyczne miały dwukrotnie lepsze rezultaty w posługiwaniu się nowym "językiem" niż jednojęzyczne.

Zdaniem naukowców, dwujęzyczność wpływa korzystnie nie tylko na naukę nowego języka. Może również pozytywnie oddziaływać na posługiwanie się mową ojczystą, np. na zasób rodzimego słownictwa lub inne przejawy sprawności werbalnej.