Niełatwo zrozumieć nastolatka - to prawda oczywista dla wszystkich rodziców. Badania naukowców z University College London mogą teraz rzucić światło na przyczyny tego zjawiska. Jak piszą w najnowszym numerze czasopisma "Nature", u młodych ludzi można zauważyć w okresie dojrzewania poważne zmiany ilorazu inteligencji.

Do tej pory psycholodzy utrzymywali, że iloraz inteligencji (IQ) jako miara zdolności językowych, wyobraźni, umiejętności logicznego myślenia i zapamiętywania jest w miarę dorastania praktycznie niezmienny i dlatego można używać go jako wskaźnika, pomocnego dla ucznia przy podejmowaniu decyzji o dalszej edukacji. Okazuje się jednak, że to przekonanie jest nieuzasadnione.

Badacze z Londynu przeprowadzili w 2004 testy inteligencji u 33 nastolatków w wieku 12 do 16 lat. Powtórzyli te testy w latach 2007 i 2008. Przy obu okazjach badali też strukturę mózgu uczestników przy pomocy aparatury Magnetycznego Rezonansu Jądrowego (NMR). Ku swemu sporemu zaskoczeniu naukowcy stwierdzili, że IQ niektórych nastolatków zmieniło się w tym czasie nawet o 20 punktów. Były przypadki silnego wzrostu, były też przypadki znaczącego spadku IQ. Analiza obrazów NMR pokazała, że różnice te można powiązać ze zmianami struktury niektórych rejonów mózgu, na przykład kory ruchowej, czy przedniego płata móżdżku.

Odkrycie może mieć poważne konsekwencje. Po pierwsze sugeruje, że zmiany zachowania i nastroju nastolatków mogą mieć nie tylko, hormonalne, czy emocjonalne, ale także intelektualne podłoże. Po drugie, nie powinno się określać szans dalszej edukacji, czy kariery zawodowej młodego człowieka zbyt wcześnie. w wieku dojrzewania jego możliwości ulegają poważnym zmianom. Po trzecie wreszcie, zmiany struktury mózgu są możliwe także u dorosłych, kto wie może więc nigdy nie jest za późno, by zmądrzeć.