Jeziora, wydmy, kratery, równiny - naukowcy Jet Propulsion Laboratory w Kalifornii opublikowali pierwsze mapy powierzchni księżyca Saturna - Tytana - obrazujące różnorodność jego powierzchni. Badacze pod kierunkiem Rosaly Lopes publikują na łamach czasopisma "Nature Astronomy" wyniki obserwacji prowadzonych w latach 2004-2017 przez sondę Cassini, podczas 120 przelotów w pobliżu tego księżyca Saturna. Mapy powstały w wyniku złożenia obrazów wykonanych techniką radarową, kluczową dla badań przez nieprzezroczystą atmosferę oraz obserwacji promieniowania widzialnego i podczerwieni.

Tytan, księżyc większy od planety Merkury, to jedyne ciało poza Ziemią w naszym Układzie Słonecznym, które ma na powierzchni ciekłe substancje. Jeziora na Tytanie wypełnia jednak nie woda lecz węglowodory, metan i etan, ciekłe w niskiej, panującej tam temperaturze. Tytan ma aktywny, oparty na metanie cykl hydrologiczny, który pomógł stworzyć różnorodny krajobraz geologiczny. Jego powierzchnia jest jedną z najbardziej różnorodnych w całym Układzie Słonecznym - podkreśla Rosaly Lopes, której najnowsze badania istotnie przyczyniły się do powstania mapy. 

Mimo różnych materiałów, temperatury, pól grawitacyjnych Ziemi i Tytana, wiele form ich powierzchni przypomina siebie nawzajem, co może być interpretowane jako dowód działania tych samych procesów geologicznych. Mapa pokazuje zależność występowania różnych form terenu od szerokości geograficznej i fakt, że niektóre z tych form zajmują większe tereny niż inne - dodaje.

Tytan jest środowiskiem geologicznie aktywnym

Ta praca jest najlepszym przykładem korzystania z różnych instrumentów i różnych zestawów danych - tłumaczy Rosaly Lopes. Nie mieliśmy możliwości obserwacji z pomocą radaru SAR (radaru z syntetyczną aperturą) całej powierzchni Tytana, ale wykorzystanie innych instrumentów i innych trybów pracy radaru pozwoliło nam wyciągać wnioski na temat obszarów, które nie były w obrazie SAR dostępne - zaznacza. Ekstrapolacje były dziełem geologa, Davida Williamsa ze School of Earth and Space Exploration na Arizona State University w Tempe. 

Misja sondy Cassini odkryła, że Tytan jest środowiskiem geologicznie aktywnym, w którym węglowodory, metan i etan, pełnią rolę, jaką na Ziemi pełni woda -  tłumaczy David Williams. Te węglowodory spadają w postaci deszczu, spływają w postaci strumieni i rzek, trafiają w końcu do jezior i mórz, z których parują do atmosfery. To zdumiewający świat - mówi.