Zakończyła się okupacja budynku Podlaskiej Kasy Chorych w Białymstoku. Zarząd kasy zobowiązał się na piśmie, że w najbliższym czasie podpisze kontrakty ze wszystkimi szpitalami w województwie na tych samych warunkach.

Po dwudniowym proteście personel medyczny szpitali, z którzymi kasa nie chciała podpisać kontraktów, mogł w końcu wrócić do domów. Protest miał duże poparcie, w pewnej chwili budynek kasy okupowało ponad 1000 osób. Protestujący domagali się zagwarantowania pięciu szpitalom powiatowym kontraktów na świadczenia medyczne w 2001 roku. Mówili, że brak kontraktów oznacza likwidację tych placówek. Jak poinformował przewodniczący Komitetu Protestacyjnego, starosta Marek Komorowski z Zambrowa, w podpisanym porozumieniu kasa chorych zagwarantowała, że szpitale powiatowe bez kontraktów nie zostana zlikwidowane, a negocjacje w nowym konkursie rozpoczną się od poziomu ustalonego w grudniowych protokołach rozbieżności. Kasa zagwarantowała również, iż zapłaci za wszystkie usługi jakie wykonają szpitale do czasu rozstrzygnięcia nowego konkursu.

Posłuchaj reportera radia RMF FM Piotra Sadzińskiego:

08:10