Użytkowanie telefonów komórkowych może wywoływać chorobę nowotworową mózgu - ogłosili eksperci Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Komunikat, wydany po dokładnej analizie dostępnych publikacji naukowych na ten temat, zwraca uwagę nie tylko na aparaty komórkowe, ale i inne instalacje łączności bezprzewodowej, które są w naszym otoczeniu coraz bardziej powszechne.

Grupa ekspertów Międzynarodowej Agencji Badań Raka (IARC) zdecydowała się na takie stanowcze stwierdzenie podczas specjalnego spotkania w Lyonie. Ich zdaniem, wyniki prowadzonych ostatnio badań naukowych wskazują, że wykorzystywane w telefonach komórkowych i urządzeniach łączności bezprzewodowej promieniowanie elektromagnetyczne o częstotliwości radiowej zwiększa ryzyko zachorowania na glejaka, groźny, złośliwy nowotwór mózgu.

Eksperci zakwalifikowali ryzyko do grupy B2, uznali że jest porównywalne z parami ołowiu, niektórymi pestycydami, czy spalinami samochodowymi. Badania możliwego ryzyka, towarzyszącego używaniu komórek są trudne, skutki pojawiają sie prawdopodobnie dopiero po wielu latach, widać jednak, że są podstawy, by przed komórkami ostrzegać i... ograniczać ich użycie.

Na pewno konieczne są także dalsze badania, które wyjaśnią, jaki mechanizm odpowiada za ewentualne szkodliwe działanie promieniowania komórek.