Uniwersytet Jagielloński po raz kolejny okazał się najlepszą uczelnią w Polsce. Zaraz za nim uplasował się Uniwersytet Warszawski. Tak wynika z Rankingu Szkół Wyższych 2013 Perspektyw i Rzeczypospolitej.

Ranking został ogłoszony po raz 13. i objął w sumie ponad 220 uczelni publicznych i niepublicznych.

W pierwszej dziesiątce najlepszych uczelni akademickich oprócz UJ (w punktacji uzyskał 100 proc.) i UW (99,92 proc.) znalazły się kolejno Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (80 proc.), Politechnika Warszawska (79 proc.), krakowska Akademia Górniczo-Hutnicza, Politechnika Wrocławska, Uniwersytety: Wrocławski, Medyczny w Poznaniu, Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Szkoła Główna Handlowa Warszawie.

Wśród niepublicznych uczelni magisterskich pierwsze miejsce obroniła Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Wśród Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych najlepiej oceniono PWSZ w Kaliszu, a wśród niepublicznych uczelni licencjackich pierwsze miejsce przyznano Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej im. J. Zamoyskiego w Zamościu.

Najlepszym uniwersytetem okazał się UJ, uczelnią techniczną - Politechnika Warszawska, ekonomiczną - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, rolniczą - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, medyczną  - Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, pedagogiczną  - Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, a AWF-em - AWF we Wrocławiu.

Wśród kryteriów, według których oceniano uczelnie, znalazły się: prestiż uczelni, siła naukowa (w przypadku uczelni akademickich zamiast niej liczono potencjał naukowy i efektywność naukową), warunki studiowania, umiędzynarodowienie oraz innowacyjność. W ramach rankingu porównano też 40 kierunków różnych studiów i wybrano uczelnie, na których dany kierunek prowadzony jest najlepiej.