Używanie telefonów komórkowych praktycznie nie zwiększa ryzyka zachorowania na nowotwory mózgu. Takie uspokajające wnioski przynosi raport międzynarodowego programu badawczego Interphone, którego wnioski publikuje na swych stronach internetowych czasopismo "New Scientist".

Interphone to projekt, który od 11 lat zbiera informacje w ramach szesnastu programów badawczych, prowadzonych w trzynastu krajach. Wyniki niektórych z nich są już znane. Nie stwierdzają one żadnego związku pomiędzy użyciem komórek a powstawaniem różnego typu guzów mózgu. Nie wykluczają jednak całkowicie takiej możliwości w przypadku używania telefonów komórkowych przez ponad 10 lat.

Właśnie na ten problem zwraca uwagę "New Scientist". Raport Interphone uspokaja, ale nie daje definitywnej odpowiedzi, na jaką liczono. Metody badawcze, które zastosowano, można i trzeba jeszcze poprawić. Wniosek: nie ma powodów do obaw, ale badania trzeba prowadzić dalej…