Analiza przebiegu drgań, towarzyszących trzęsieniom ziemi pomaga w badaniach wnętrza naszej planety. Badacze z Princeton University opublikowali na łamach "Journal of Geophysical Research" trójwymiarową mapę rozchodzenia się wstrząsów, która pozwala zobrazować strukturę płaszcza Ziemi, warstwy znajdującej się między skorupą a zewnętrznym jądrem.

Wstrząsy rozprzestrzeniają się we wnętrzu Ziemi z różną prędkością, w obszarach lepkich, na przykład płynnej lawie wolniej niż w litej skale. Analiza przebiegu setek trzęsień pozwala lepiej poznać strukturę wnętrza Ziemi, wyróżnić obszary silnie skrystalizowane i podziemne jeziora, zobrazować kształt i ruch płyt tektonicznych.

Na przedstawionym obrazie zespół naukowców z Princeton University, pod kierunkiem Jeroena Trompa prezentuje rozkład prędkości rozchodzenia się drgań pod dnem Oceanu Spokojnego. Rejony, gdzie fale rozchodzą się najwolniej, oznaczono kolorami czerwonym i pomarańczowym. Miejsca, gdzie drgania rozprzestrzeniają się szybciej, zielonym i niebieskim. Wykorzystano między innymi dane dotyczące trzęsienia ziemi w prowincji Syczuan w Chinach, które w 2008 roku miało siłę 7,9 stopni w skali Richtera.

Badacze zapowiadają, że do końca bieżącego roku opracują pełną, trójwymiarową mapę całego płaszcza Ziemi do głębokości około 3 tysięcy kilometrów. Wykonanie pełnych symulacji będzie możliwe dzięki wykorzystaniu komputera Titan z Oak Ridge National Laboratory w Tennessee, który wykonuje 20 biliardów, czyli milionów miliardów operacji na sekundę.