Pytanie o to, na jakiej zasadzie działa ptasia nawigacja przy długich przelotach to jedna z fascynujących zagadek biologii. Dzięki pracy chemików z Uniwersytetu w Oxfordzie, jesteśmy bliżsi odpowiedzi na to pytanie.

Ptaki wyczuwają pole magnetyczne Ziemi. Są dwie teorie, na temat tego, w jaki sposób to robią. Jedna z nich, potwierdzona badaniami na gołębiach, głosi, że orientację umożliwiają miniaturowe namagnesowane cząsteczki umiejscowione w dziobie.

Druga z teorii, do tej pory uważana za czystą spekulację, zyskała właśnie potwierdzenie. Według niej, nawigacja jest możliwa dzięki białku, które ptaki mają w oczach, reagującemu na zmiany kierunku pola magnetycznego. I oto, w Oksfordzie po raz pierwszy udało się takie białko stworzyć.

Możliwe, że ptaki używają obu tych mechanizmów. To sprawia, że szybko i bezbłędnie trafiają do gniazda.