Warsaw Model United Nations 2021 to XV edycja konferencji organizowanej przez uczniów Liceum Stefana Batorego w Warszawie. Model United Nations to wydarzenie bardzo popularne na całym świecie.

Model United Nations polega na symulacji obrad ONZ, podczas której uczestnicy podzieleni są na komitety takie jak WHO, UN Women czy UNICEF. Każdy uczestnik wciela się w rolę jednego państwa, którego poglądy i politykę reprezentuje potem podczas debat na określony temat. Całe wydarzenie odbywa się w języku angielskim, co umożliwia uczestnictwu młodzieży z każdego kraju.

W tym roku WawMUN będzie odbywać się w dniach 22-25 październik. Pierwszy dzień to ceremonii otwarcia. Kolejne dwa dni uczestnicy spędzą na debatach w 12 komitetach, które będą miały miejsce w ADN Centrum Konferencyjnym na ulicy Grzybowskiej w Warszawie. Podczas uroczystego zakończenia wydarzenia - w Liceum Batorego, najlepsi delegaci ze wszystkich komitetów otrzymają nagrody.

Warsaw Model United Nations to okazja dla młodzieży z Polski i zza granicy na poszerzenie swojej wiedzy dotyczącej aktualnych problemów globalnych z wielu dziedzin. Pozwala również uczestnikom na zapoznanie się z procesem rozwiązywania tych problemów, co poszerza świadomość wśród młodzieży oraz kształtuje bardziej świadome poglądy.

Ostatnio, w 2019, uczestnicy pochylali się nad kwestami migracji i uchodźców. Tegorocznym tematem przewodnim konferencji jest natomiast “ONZ w wielobiegunowym świecie".

Trend wielobiegunowości odzwierciedlony jest w różnorodności tematów debat poszczególnych komitetów np. “Establishing further cooperation under international peacekeeping missions", czy “Ensuring the stability of Central America through economic means".

Duże zainteresowanie konferencją jest dowodem na to, że młodzież wykazuje naprawdę duże zainteresowanie tego typu tematami. Co więcej, może dać do zrozumienia dorosłym, którzy o wydarzeniu usłyszą, że patrzy się uważnie na wybory, których dokonują oni teraz.

W tegorocznym wydarzeniu będą brali udział m.in. uczniowie najlepszych warszawskich liceów, w tym The British School of Warsaw czy American School of Warsaw, delegacja uczniów ze Szwajcarii oraz osoby z wielu innych krajów, również spoza Europy np. Stanów Zjednoczonych.