Grand Prix na belgijskich targach wynalazczości otrzymała pneumatyczna komora wspomagania serca POLVAD, opracowana przez zespół prof. Zbigniewa Religi. To pierwsze tak ważne wyróżnienie dla Polski.

Po raz pierwszy od 15 lat, kiedy Polacy uczestniczą w tej czołowej dla wynalazczości imprezie, Polska otrzymała Grand Prix - powiedziała Barbara Haller, która pomaga polskim wynalazcom w prezentowaniu osiągnięć na targach w Brukseli.

Nowatorstwo opracowanej przez zespół prof. Zbigniewa Religi komory wspomagania serca POLVALD o elastycznej konstrukcji polega m.in. na zastosowaniu w niej odpornego na zużycie i jednocześnie "biozgodnego" tytanu. Posłuchaj:

Kończące się w niedzielę 53. Międzynarodowe Targi Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik BRUSSELS EUREKA przyciągnęły ponad 800 wystawców z 32 krajów świata.

Polacy zaprezentowali w sumie 58 wynalazków.