Z kolejowej cysterny, stojącej na polsko-czeskim przejściu w Międzylesiu, ulatnia się amoniak; toksyczna substancja. Rozszczelniony skład odstawiono na boczny tor. Na miejsce wezwano także specjalną jednostkę strażaków.

Teren został zabezpieczony i wyznaczono granice strefy zagrożenia. Teraz członkowie specjalnej jednostki chemicznej ze Świdnicy – jak mówi oficer dyżurny komendy wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu – zneutralizują wyciek.

21:25