Świat stoi u progu przełomu technologicznego, przy którym płyta DVD okaże się równie przestarzała, jak kiedyś dyskietka komputerowa. Już w przyszłym roku na rynku pojawią się pierwsze płyty wykorzystujące tzw. pamięć holograficzną.

Płyty będą miały pojemność 300 gigabajtów, a czytanie z nich danych będzie odbywało się z prędkością 10 razy większą niż w dotychczas używanych nośnikach.

Do zapisu będzie wykorzystywane zjawisko interferencji dwóch promieni lasera. Tą technologią zainteresowano się już 40 lat temu. Jednak dopiero teraz wydaje się, że stanie się ona przebojem.