Czyżby nadchodził kres długich oczekiwań na wyniki badań histopatologicznych? Naukowcy z Northeastern University opracowali nową, szybką i tanią metodę oceny, czy zmiany chorobowe mają charakter nowotworowy.

Metoda oczekująca jeszcze na objęcie ochroną patentową i akceptację amerykańskiej Komisji Żywności i Leków, zapewnia zdaniem jej twórców bardzo wysoką dokładność. Jak podkreśla profesor Max Diem, wyniki będzie można uzyskać w ciągu bardzo krótkiego okresu czasu, nawet dziesięciu minut, a więc jeszcze w trakcie zabiegu operacyjnego.

Nasza metoda polega na bardzo dokładnym badaniu składu chemicznego komórki przy pomocy dobrze znanej metody spektroskopii w podczerwieni. Wynik otrzymujemy poprzez porównanie zmian widma z obrazem preparatu kontrolnego - wyjaśnia profesor Diem i zapowiada, że metoda, która może zrewolucjonizować diagnostykę chorób nowotworowych, powinna trafić do laboratoriów już za dwa lata.