Gangsterskie zwyczaje obowiązują także w świecie ptaków. Naukowcy z Wielkiej Brytanii i Republiki Południowej Afryki zaobserwowali je w społeczności dziwogonów i tymali, ptaków żyjących w rejonie Pustyni Kalahari. Doniesienia na ten temat pojawiły się właśnie w Nature's Research Highlights.

Podobnie jak gangsterzy wymuszajacy haracz za ochronę, dziwogony zabierają część jedzenia tymalom, które żerują pod ich czujnym wzrokiem. Naukowcy spodziewali się, że złodzieje będą w jakiś sposób maskować swą obecność, okazało się jednak, że jest wręcz przeciwnie.

Dziwogony co 4 do 5 sekund wydają charakterystyczny odgłos, który ma sygnalizować żerującemu stadu, że mają na nie oko. Te odgłosy wyrażnie przynoszą ptakom uspokojenie. Kiedy naukowcy odtwarzali takie dźwięki w sąsiedztwie stada tymali, ptaki rozpraszały się na większym terenie, rzadziej podnosiły głowy i zachowywały się bardziej swobodnie.

Kiedy dziwogon ma ochotę się posilić, wszczyna alarm i korzysta z faktu, że "chronione" przezeń tymale uciekają, porzucając zdobycz. Co ciekawe tymale wciąż jednak silniej reagują na ostrzegawcze odgłosy wydawane przez przedstawicieli własnego gatunku. Wyraźnie zdają sobie sprawę, że do mafii dziwogonów mogą mieć co najwyżej... ograniczone zaufanie.